Pages

07 oktober 2020

De man van Harmke Ergers dronk zich letterlijk dood

 Het tweede kind van Carolina Schnijder en Jan Jochums Ergers is Harmke. Harmke wordt geboren op 18 januari 1836 in Leeuwarden.

Zoals ik al eerder vertelde had het gezin het moeilijk. Ze waren arm en moesten bedelen om toch nog wat te kunnen eten. Ze werden dan ook een aantal keer opgepakt en naar Veenhuizen gestuurd.

Op 13 juni 1860 trouwt Harmke in Amsterdam met Jan Hendrik van Teunenbroek. Jan Hendrik, opperman van beroep, is geboren in Amsterdam als zoon van Francois van Teunenbroek en Hanna Christina Drees. Hij is weduwnaar van Maria Swagerman. Er worden drie zoons geboren: Jan Hendrik, Johan Hendrik en Francois.

Het was blijkbaar geen vetpot in het gezin want in juli 1868 worden Harmke en Jan Hendrik opgepakt vanwege bedelen in Sneek. In 1869 wordt in Veenhuizen zoon Cornelis Johannes geboren.Wanneer ze precies terugkeren naar Amsterdam, is mij onduidelijk. Wel weet ik dat in 1872 in de hoofdstad zoon Theodorus ter wereld komt.

 In de jaren zeventig van de negentiende eeuw is Jan Hendrik  knecht in de apotheek in het Binnengasthuis in Amsterdam. In die tijd was het personeel daar zeer arm, maakte lange werkdagen en kreeg nauwelijks betaald. Wat er in februari 1877 precies is gebeurd is onduidelijk maar duidelijk was dat er na afloop twee mannen dood waren: Jan Hendrik en Frans van Herff.

Mogelijk waren Jan Hendrik en Frans op zoek naar sterke drank in de apotheek en waarschijnlijk hadden ze een verkeerde fles gestolen en helemaal opgedronken. Volgens de overlijdensregistratie bevatte de fles colchicine, een geneesmiddel voor jicht. Een overdosering zorgde voor hun dood.

Algemeen Handelsblad 15-02-1877

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 19-02-1877

Op 17 juli 1889 hertrouwt Harmke in Amsterdam met Bernard Jans. Bernard, weduwnaar van Wilhelmina Hendrika Drebs, is geboren in Helder op 24 januari 1840 als zoon van Jan Jans en Aaltje van Geer.

Bernard overlijdt in 1901, Harmke op 17 april 1913 op 77-jarige leeftijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...