Pages

21 april 2018

Jannetje Besteman werd ter dood veroordeeld

Johanna, ook wel Jannetje, Besteman wordt gedoopt in Alkmaar op 30 juni 1799 als dochter van Joannes Besteman en Maria Abrams. Op 25 juni 1820 trouwt Jannetje met Willem Melker. Het jaar daarvoor was Catharina, de zus van Jannetje, getrouwd met Pieter Melker, broer van Willem. Uit het huwelijk van Jannetje en Willem worden geen kinderen geboren. In 1831 overlijdt Willem, 33 jaar jong.

In De avondbode van 19-02-1839 staat er in het rechtbankverslag ook iets over de persoon Jannetje.
Maartje Waardijk, getrouwd met C. Floris, ontdekte op 11 oktober 1838 dat er brand was in de Graaf van Egmond, het huis van Jannetje aan de Heul in Alkmaar. Ze klopte aan bij het huis van Jannetje, maar er werd niet opengedaan. Er werd brand geroepen waardoor de buren wakker werden. (Het gebeurde in de avond)

Een aantal mannen drongen het brandende huis binnen om proberen de brand te blussen met gevaar voor eigen leven. Opvallend was dat alle deuren in het huis gesloten waren.

In 1837 had Jannetje het perceel verhuurd aan de heer Geenhuizen. Nadat hij de som van 91 gulden voor een jaar had betaald, ontstonden er ruzies waarbij Jannetje het niet schuwde om dreigementen te uiten. Ze weigerde het huis ook te leveren aan Geenhuizen. Hij mocht, totdat hij een andere woning had, in een kamertje in het huis van Jannetje verblijven.Wel had zij de deur van de kamer die met de rest van het huis in verbinding stond dichtgespijkerd. Wel kon hij via de andere deur naar buiten.
Over Jannetjes gedrag voor en tijdens de brand

Jannetje werd schuldig verklaard aan moedwillige brandstichting en ter dood veroordeeld, uit te voeren aan een paal, binnen de stad Alkmaar. Overigens was de laatste terechtstelling in Alkmaar in 1816.  
 Groninger courant 22-02-1839
De avondbode april 1839
Tot een uitvoering van de straf komt het niet. Volgens de volkstelling van 1840 zit  Jannetje in de vrouwengevangenis in Gouda. Daar overlijdt zij ook in oktober van dat jaar.
 --------------------------------------------
 De man van Jannetje, Willem, is een broer van mijn voormoeder Aafje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...