Pages

16 januari 2016

Wemeltje Mollema

In de rubriek vastlopers vroeg ik begin 2015 om meer informatie over Wemeltje Mollema. Wemeltje is geboren op 26-07-1880 in Saaksum, gemeente Oldehove, dochter van Popke Mollema en Hiltje Bos. Popke en Hiltje hadden elf kinderen waarvan er negen jong overlijden. Zoon Jan overlijdt ongehuwd in 1956. Over Wemeltje wist ik niets behalve haar geboortedatum.

Ik heb inmiddels de overlijdensadvertentie gevonden van vader Popke uit 1909. Wemeltje is dan eind twintig en nog in leven. Met deze informatie hoop ik verder te kunnen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...