Pages

29 december 2013

Alkmaarse oorlogsslachtoffers: Het gezin Prins/De Jonge

Aron Prins wordt op 11 december 1836 geboren in Alkmaar als zoon van Abraham Prins en Rachel van Broek. Op 26 april 1865 treedt hij in Amsterdam in het huwelijk met Roosje de Jonge. Roosje is een dochter van Jacob Wolf de Jonge en Naatje Stokvis en geboren op 9 november 1838.

Aron en Roosje gaan in Alkmaar wonen. Aron is van beroep verkoper staatsloterij en hij is ook een tijd voorzitter van de Kamer van Koophandel.

In Alkmaar worden ook hun kinderen geboren

-Abraham, geboren op 12 juni 1866. Abraham trouwt met Adelheid Rosette Jacobson. Adelheid is afkomstig uit Amsterdam waar ze in 1877 ter wereld komt. Abraham is advocaat en procureur, eerst in Alkmaar en vanaf 1921 in Amsterdam.
In Alkmaar vervult Abraham verschillende functies zoals plaatsvervangend kantonrechter, lid van de gemeenteraad, lid van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, lid van de raad van toezicht en discipline van advocaten en voorzitter van de Kamer van Koophandel.Daarnaast is hij lid van de Centrale Commissie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, voorzitter van het kerkbestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge en curator van het Nederlands Israëlitisch Seminarium.

Abraham en Adelheid krijgen drie kinderen samen. Adelheid overlijdt in 1939 op 61-jarige leeftijd. In 1941 woont Abraham in bij het gezin van oudste dochter Johanna Rosa Prins. Zij is getrouwd met Salomon Roet en ze hebben zes kinderen.

Abraham wordt op 11 februari in Auschwitz vermoord. Ook zijn twee kleindochters  Rosina en Adelheid Rosette vinden daar de dood. De rest van het gezin van Johanna en Salomon overleeft de oorlog wel.

De zoon van Abraham en Adelheid, Joseph Isaac, wordt met zijn gezin in september 1943 in Auschwitz vermoord. De jongste dochter overleeft net als haar zus de oorlog.

 - Rosalie komt op 28 oktober 1867 ter wereld. Op 1 juli 1897 trouwt ze in Alkmaar met Izaak Levie Prins. Izaak, een zoon van Salomon Prins en Roosje Heijmans en winkelier van beroep, is geboren in 1868, ook in Alkmaar.

Rosalie en Izaak, die na hun huwelijk in Haarlem gaan wonen,  krijgen drie kinderen: Roosje, Alida en Jeannette. Alida en Jeanette komen om het leven in de Tweede Wereldoorlog, Roosje overleeft de oorlog.

In augustus 1942 wonen Izaak en Rosalie aan de Schagchelstraat 5 in Haarlem. Alida, als enige van de zussen ongetrouwd, woont bij haar ouders. Niet lang daarna worden Izaak en Rosalie opgepakt en naar Auschwitz vervoerd waar ze op de laatste dag van augustus worden vermoord. 


- Jacob wordt op 25 juni 1869 geboren.  Op 27 mei 1896 trouwt hij met Sara Schatz. Sara is geboren op 2 juni 1871. Jacob en Sara gaan in Amsterdam wonen. Daar is Jacob diamantklover van beroep. Het huwelijk blijft kinderloos. Sara overlijdt in 1933 op 62-jarige leeftijd.  Jacob hoeft de verschrikkingen van een concentratiekamp niet mee te maken, hij overlijdt begin 1942 in Amsterdam.

- Alida, geboren op 17 april 1871, overleden in Amsterdam  op 11 november 1942. Zie voor meer informatie bij haar zus Jeannette.
- Isaak, geboren op 3 maart 1873. Zie hier voor informatie over Isaak en zijn gezin.

- Willem, geboren op 14 januari 1875. Willem is sigarenwinkelier van beroep. In 1904 treedt hij in het huwelijk met Ella Schulen Gossels, afkomstig uit Emden waar ze wordt geboren op 5 augustus 1874. Er worden twee zoons geboren: Jacob in 1905 en Aron drie jaar later.
Willem en Ella overleven allebei de Tweede Wereldoorlog, hun twee zoons echter niet. Jacob heeft uit zijn huwelijk met Gonda van der Lijn een dochter die net als haar grootouders de oorlog overleeft. Zowel Willem als Ella bereiken een hoge leeftijd. In 1962 overlijdt Ella op 88-jarige leeftijd. Willem overlijdt vier jaar later op 91-jarige leeftijd.

- Jeannette, geboren op 14 augustus 1876. Net als zus Alida bleef Jeannette ongehuwd. De twee zussen hadden in Alkmaar een apotheek genaamd Ansingh en Mesman die te vinden was op de hoek van de Magdalenastraat en Achterstraat.

Na 1931 wonen Jeannette en Alida samen aan de Emmastraat. In 1942 als alle Joden Alkmaar moeten verlaten, verhuizen naar Amsterdam waar ze gaan wonen aan de Plantage Prinsenlaan 13-huis. Niet lang na het overlijden van Alida wordt Jeannette opgepakt en via Westerbork naar Auschwitz afgevoerd. Daar wordt ze op 19 februari 1943 vermoord.

- Anna, geboren op 8 februari 1878. Anna trouwt op 37-jarige leeftijd, op 11 juli 1905, in Alkmaar met manufacturier Samuel Mozes Poppers. Samuel is afkomstig uit Winterswijk waar hij in 1873 ter wereld komt.

Anna en Samuel gaan in Winterswijk wonen. Samuel zit in het  plaatselijk 'Burgerlijk Armbestuur' van Winterswijk. Er worden twee kinderen geboren, Mozes Meijer en Roosje Helena.

Anna en Samuel komen in 1943 in Vught terecht waar ze op 9 mei worden overgebracht naar Westerbork. Op 18 mei gaan ze met transport 64 vanuit Westerbork naar Sobibor. Bij aankomst worden ze gelijk vergast.

Dochter Roosje Helena vind de dood in juni 1943 in Sobibor. Zoon Mozes overleeft de oorlog en keert in september 1945 terug in Winterswijk.

- Louis is geboren op 15 augustus 1882 en de jongste van het gezin. Louis, die ongehuwd blijft, is eerst verzekeringsagent en vervolgens loterijverkoper.

Louis woont begin 1942 aan de Kanaalkade in Alkmaar. In maart van dat jaar moeten de Joden Alkmaar verlaten en ik denk dat Louis toen naar Amsterdam is gegaan.

Vervolgens kom ik hem tegen in Westerbork waar hij op 6 april 1943 op transport wordt gezet naar Sobibor. Daar wordt hij bij aankomst vermoord.


Aron en Roosje blijven hun hele leven in Alkmaar wonen. Roosje overlijdt daar in 1900, Aron in 1927 op 90-jarige leeftijd.

Gebruikte bronnen

Archief Alkmaar
Joods Monument
maxvandam.info 
http://www.werkgroeplvdo.com
Koninklijke Bibliotheek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...