Pages

24 november 2013

Alkmaarse oorlogsslachtoffers: Gezin Leuw/Velleman/Stern

Salomon Emanuel Leuw is afkomstig uit Monnickendam waar hij op 5 oktober 1896 wordt geboren als zoon van Hermanus Leuw, koopman van beroep, en Bertha Emanuel.
Op 21 oktober 1919 trouwt hij in het huwelijk met Leentje Velleman. Leentje is afkomstig uit Schagen en een dochter van Hartog Velleman en Elisabeth Godlieb. Het echtpaar gaat in Alkmaar wonen waar een zoon wordt geboren. (Deze zoon overleeft de Tweede Wereldoorlog).

In september 1928 overlijdt Lena. In het Nieuw Israëlitisch weekblad wordt er aandacht besteed aan haar begrafenis, mede omdat Lena muzieklerares was en hierdoor een bekende persoonlijkheid in Alkmaar.
Salomon hertrouwt in 1929 met Stientje Stern. Stientje is afkomstig uit Coevorden waar ze op 17 januari 1895 ter wereld komt. Ze krijgen een zoon, Philip Levie.

Salomon is koopman, maar in 1934 kom ik zijn naam ook als makelaar tegen als hij een sigarenzaak in Amsterdam aan de man probeert te brengen. Daarnaast zat hij ook in het Israëlische Armbestuur van Alkmaar In 1941 kom ik zijn naam tegen als initiatiefnemer van cursussen in Nieuw-Hebreeuws en EHBO.

In 1942 moet het gezin noodgedwongen Alkmaar voor Amsterdam verruilen. Eerst wonen ze aan de Pl. Muidergracht 53 II en in juni 1943 verhuizen ze naar de Hofmeijerstraat.

Over wanneer ze zijn opgepakt is mij niets bekend. Salomon en zoon Philip overlijden op 17 september 1943 in Auschwitz. Moeder Sientje overlijdt op 9 mei 1945 in Midden-Europa.

Bronnen:
Archief Alkmaar
Stadsarchief Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek
Oorlogsgravenregister

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...