Pages

20 oktober 2013

Alkmaarse oorlogsslachtoffers: Eleazar Bing

Zijn vrouw en kinderen overleefden de oorlog: Eleazar Bing werd verraden en liet daarbij het leven.

Eleazar Bing wordt op 29 november 1903 geboren in Alkmaar als zoon van Julius Jacobus Bing en Sientje Englander. Eleazar is slager van beroep en neemt na de dood van zijn vader in 1932 diens slagerij over in de Achterstraat in Alkmaar.

In 1932 treedt Eleazar ook in het huwelijk. Zijn bruid is de niet-Joodse Annie Jacoba Elisabeth Rademaker, geboren in Heerhugowaard. (Overleden in 1985) Ze krijgen zes kinderen samen. Met de slagerij gaat het niet goed en in januari 1938 wordt het faillissement uitgesproken. In december van datzelfde jaar eindigt het faillissement.
Eleazar begint een nieuwe zaak aan de Hoogstraat, een grossierderij in onder meer vet en spek. In augustus 1941 verplaatst hij deze naar Heerhugowaard naar de Middenweg aldaar.

In de oorlog besluit Eleazar onder te duiken en dat doet hij in Heerhugowaard. In juli 1944 wordt op het onderduikadres een brief bezorgd door een postbode die tevens een NSB-er is. De postbode stapt het huis binnen en ziet Eleazar, die zich nog tevergeefs probeert te verstoppen. Omdat hij nu gezien was, wordt besloten om een nieuw onderduikadres te zoeken voor Eleazar. Diezelfde dag vind hij een nieuw onderduikadres bij de heer Kout, ook in Heerhugowaard.

Vlakbij de heer Kout woont een boerengezin. De vrouw van dit gezin ziet Kout met Eleazar thuiskomen en vertelt dit aan haar man en kinderen. Deze kinderen kwamen wel eens op het erf van een andere boer die tevens een NSB'er is. De NSB'er komt hierdoor te weten dat Eleazar zit ondergedoken bij Kout. Hij besluit samen met een kameraad Eleazar aan te geven bij de landwacht.

In de nacht van 24 op 25 juli 1944 wortd Eleazar gearresteerd en per trein naar Amsterdam vervoerd. Op het Centraal Station van Amsterdam probeert hij nog te ontsnappen door in het water te springen. Hij probeert onder water de overkant te bereiken.  Als hij echter bovenkomtom lucht te halen, word hij door een lid van de landwacht doodgeschoten. (deze werd na de oorlog aanvankelijk tot de doodstraf veroordeeld, wat later werd omgezet in levenslang) De Alkmaarse politie noteerde in hun verslag overigens dat Eleazar Bing tijdens het transport zelfmoord had gepleegd.

Bronnen
Archief Alkmaar
Joods Monument
Koninklijke Bibliotheek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...