Pages

03 september 2013

Een krantenbericht uit 1943

Rotterdamsch Nieuwsblad 24 februari 1943
De geslachte bok

De Goudsche gebroeders D. en A. de Jong stonden met hun oom, den banketbakker J.J. Kroeders, eveneens te Gouda woonachtig, terecht wegens het frauduleus slachten van een bok.

Bij de behandeling bleek weliswaar, dat hier van geen clandestiene slachting sprake was, doch in ieder geval was er op 'n wreede manier te werk gegaan. Het O.M. eischte tegen beide broeders resp. ƒ50 boete, subsidiair 20 dagen hechtenis en ƒ75 boete, subsidiair 35 dagen hechtenis, een straf waartoe de rechter hen veroordeelde. Tegen verd. Kroeders eischte het O.M. ƒ100 boete of 10 dagen hechtenis. De straf werd ƒ75 boete of 36 dagen hechtenis.

De betreffende Kroeders was Johannes Kroeders geboren op 14 juli 1887 te Gouda. Zijn twee neven waren zoons van Alida Johanna Kroeders, de zus van Johannes, en de al voor de oorlog overleden Abraham de Jong.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...