Pages

29 september 2013

Alkmaarse oorlogsslachtoffers: Gezin Prins/Vlessing

Izaak, ook wel Isaak gespeld, Prins wordt op 3 maart 1873 geboren in Alkmaar als zoon van Aron Prins, collecteur Staatsloterij, en Roosje de Jonge. Izaak is van beroep accountant en leraar boekhouden. Hij trouwt op zondag 1 september 1901 op Texel met Rosette Vlessing. Rosette is een dochter van Elias Samuel Vlessing en Heintje van Messel en een zus van Barend Vlessing over wie ik eerder vertelde.

Izaak en Rosette gaan in Alkmaar wonen, eerst aan de Oudegracht, vervolgens aan de Bierkade.

Er worden drie kinderen geboren:

- Aron, geboren op 17 juli 1903. Aron vestigt zich in 1925 als advocaat en procureur in Alkmaar. Zijn aandacht gaat vooral  uit  naar de verdediging van de minder gegoeden. Hij is lid van de Vrijzinnig Democratische Bond "Eenheid door Democratie- en een ijverig zionist". Ook is hij actief in verschillende besturen.
Als gevolg van de maatregelen die de Duitsers voor Joden hadden opgesteld, moet Aron in maart 1942 naar Amsterdam verhuizen. Hij verblijft daar bij professor. Palasch. Omdat hij zijn gastheer niet in gevaar wil brengen, besluit Aron om niet te gaan onderduiken. Dat wordt hem fataal. In juli 1943 wordt hij bij een grote razzia opgepakt en naar Westerbork overgebracht. Vanuit Westerbork wordt hij op 20 juli op transport gesteld naar Sobibor waar hij bij aankomst wordt vergast. Dit was het laatste transport van Westerbork naar Sobibor.

Overigens hadden vrienden van Aron het voor elkaar gekregen om hem op de zogenaamde  Palestinalijst te plaatsen voor uitwisseling tegen Duitse krijgsgevangenen. Dit mislukte echter door een noodlottig toeval. (welk is mij nog niet bekend)

Aron bleef ongehuwd.

- Elias wordt geboren op 9 april 1904. Eli, zoals hij wordt genoemd, is toneelregisseur en declamator. Hij overleeft de oorlog doordat hij in de meidagen van 1940 op het nippertje naar Engeland weet te ontkomen. Hij komt te wonen in Bath. Tegen het eind van de Oorlog zamelt de Rotary Club Bath op initiatief van Eli geld en goederen in voor de Alkmaarse bevolking.

Met het kleine straatorgeltje, dat nu nog in de hal van het stadhuis in Alkmaar staat, wordt £1.000 en een grote hoeveelheid kleding en goederen opgehaald. Dat orgeltje staat symbool voor een vriendschapsband die nu bijna zeventig jaar bestaat. De relatie tussen Bath en Alkmaar is waarschijnlijk een van de eerste, zo niet het eerste internationale stedencontact geweest

- Rosa Heintje is de jongste en de enige dochter. Ze wordt geboren op 20 november 1908. Rosa is lerares Engels en ged. handelscorrespondentie.

Ook is ze een begenadigd pianiste en begeleid ze geregeld haar broer Eli. Op 26 oktober 1936 treedt ze in Alkmaar in het huwelijk met Herbert Cecil Tobin. Herbert is een Engelsman, geboren in Londen. Na hun huwelijk vertrekken zij naar Engeland. Hierdoor overleeft ook Rosa de oorlog.

Moeder Rosette was zeer actief in Alkmaar. Zo was ze onder meer bestuurslid van het Witte Kruis, en bestuurslid van de Openbare Leeszaal, lid van de Vrijheidsbond  en lid van de armenraad.

Net als zoon Aron moeten ook Isaak en Rosette Alkmaar op 5 maart 1942 verlaten. Uiteindelijk komt het echtpaar in Westerbork terecht van waar ze op 23 maart 1943 naar Sobibor worden vervoerd. Bij aankomst worden ze gelijk vergast.

Aan de gevel van de Bierkade 15 in Alkmaar hangt een gevelsteen die is uitgevoerd in natuursteen.

De tekst op de gedenksteen luidt:

'Le Zicharon ter herinnering
Dit huis werd bewoond
Door de heer I. Prins Azn en zijn
echtgenote mevrouw R. Prins-Vlessing
Geëerde burgers dezer stad
Ze werden weggevoerd door de
Duitse bezetters op de 5e maart 1942
En zijn in Sobibor omgekomen
Loo Tisjkach vergeet het niet
Deut: 25-19'.

Bronnen

WiewasWie
Archief Alkmaar
Koninklijke Bibliotheek
Archieven.nl
Alkmaar.nl
Joods Monument
4en5me4i.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...