Pages

12 augustus 2013

Nog een obituary van Isaac Toonder

Eind 2012 plaatste ik een obituary van Isaac Toonder. (Hier terug te lezen) In De Grondwet, een krant voor Nederlandse Amerikanen, vond ik een bericht over zijn overlijden met meer informatie.
Mr. Toonder overleden.

De heer Isaak Toonder, heeft Donderdagnamiddag te 8:15 het tijdelijk met het eeuwige verwisseld, na eene ongesteldheid van eenige weken. Eenige weken geleden werd hij door een beroerte getroffen.

De heer Toonder was op 11 juni 1821 te Warfum, provincie Groningen, Nederland, geboren, en was dus 77 jaar 5 maanden en 13 dagen oud. In 1854 kwam hij met zijn familie naar Amerika en vestigde hij zich te Kalamazoo waar hij sedert heeft gewoond. Voor 21 achtereenvolgende jaren dreef hij een kruidenierszaak aan West Noord straat, die de laatste zeven jaren door zijn zoon Frank wordt gedreven.

De overledene is zeven jaar gehuwd geweest. Ruim 34 jaar geleden trad hij voor de vierde maal in den echt met de weduwe Westrater, die hem nu overleefd. En drie zoons, Edgar Toonder, van Hastings, Henry Toonder, van Manton en Frank Toonder van deze stad, vier dochters, Geertrude Toonder, Mrs. A. Sootsma, Nellie B. Toonder, en Wilhelmina Westrater, waarover hij stiefvader was.

Hij was in leven een getrouw lid der Eerste Geref. kerk en diende daar 13 jaar als diaken. Heden namiddag zal de begrafenis plaatst hebben van uit de Eerste Geref. kerk. Ds. E. W. Stappelkamp zal de lijkrede houden Het stoffelijk overschot zal gedragen worden door een deel van den Kerkeraad bestaande uit de h.h. D. Niessink, J. Sinon, P. Ossewaarde, C. van Dijk, A. Vroeg in de Weij en Joh. Nieuwland.
-Holl. Amerikaan, Kalamazoo. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...