Pages

15 juli 2013

Een krantenbericht uit 1950

De Waarheid 14-08-1950

Zes kinderen vinden de dood onder ingestorte muur
Rampzalig ongeluk op veilingterrein te Groningen

Groningen, 14 augustus - Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur heeft er te Groningen een ontzettende ramp plaats gehad, die aan zes kinderen het leven heeft gekost en waarbij zes kinderen zwaar werden gewond.

Op de losplaats van het Veilinggebouw "De Eendracht" is bij het rangeren een goederenwagon tegen een in aanbouw zijnde muur van ongeveer drie meter hoogte gereden. De muur stortte in en vijftien kinderen, die bij deze muur aan het spelen waren, werden door vallende stenen, puin en balken bedolven.

Een hevig gekerm van de kleuters deed omwonenden en nog aanwezig zijnd personeel van de veiling toesnellen. Men verwijderde de brokken steen en trachtte de kinderen onder het puin vandaan te halen. De eerstgenoemde zes kinderen moeten op slag gedood zijn.

De slachtoffers

De namen van de bij deze ramp om het leven gekomen kinderen zijn: Klaas Hoeve (7 jaar), Reinie Hoeve (4 jaar), Willem van der Molen (4 jaar), Piet Bergman (14 jaar), Dirk de Vries (9 jaar) en Jan van der Laan (8 jaar).

Zwaar gewond werden Peter Mekkes (6 jaar), Gerrit Kuipers, (11 jaar), Hilda Hoeksema (6 jaar), Ankie Hoeve (4 jaar), Klaas Been (6 jaar) en Wubbo Fleurke (5 jaar). de toestand van Gerrit Kuipers is momenteel niet zonder levensgevaar.

De oorzaak

de verslagenheid in de buurt waar de kinderen wonen is groot. Telkens groeperen bewoners bij de plaats van de ramp samen. Over de oorzaak van de ramp, die reeds vijf families in diepe rouw dompelde, terwijl in zes andere gezinnen de angst over het lot van de zwaar gewonde kinderen nog niet geweken is, vernemen wij het volgende:

Sinds enige dagen gebruikt men voor de export-afdeling van deze Veilingsvereniging een lokaal-spoortje, dat groenten en fust naar de omliggende veilingen vervoert. Voor de kinderen in de omgeving van deze veiling was dit een nieuwtje. Geregeld komen de kinderen daar dan ook samen om te spelen en te kijken. Toen de locomotief zich in beweging zette op die rampzalige Zaterdagmiddag, liep voor de goederenwagons geen lid van het personeel, om, zoals elders gebruikelijk is, het verkeer te waarschuwen, dat de trein over straat zou gaan.

Bij het vertrek van de trein ramde de locomotief een bok, waarvan enkele houten stutlatten tegen de muur aanduwden met het gevolg dat deze omviel en in vier grote brokken over de kinderen stortte.

Alarmtoestand in Academisch Ziekenhuis

De zwaar gewonde kinderen werden onmiddellijk naar het Academisch ziekenhuis vervoerd. Op de chirurgische afdeling werd onder hoogspanning gewerkt. Alle assistenten waren opgeroepen, terwijl ook de gemeentelijke geneeskundige dienst een belangrijk aandeel in de verzorging der gewonden had. In de buurt van het Veilinggebouw heerste een ware paniek, omdat het vervoer der slachtoffers zo snel ging, dat men aanvankelijk niet wist welke kinderen gewond of overleden waren. Twee kinderen konden eerst tegen half tien Zaterdagavond worden geïdentificeerd.   

Een andere lezing

De Nederlandse Spoorwegen geven de volgende lezing van het ongeval: Ter afsluiting van het veilingterrein "De Eendracht" was enige dagen geleden een muur geplaatst, waarin een doorlaatopening is aangebracht voor de rangerende wagens. Deze doorlaatopening was door de aannemer voorlopig afgesloten met een hek, dat aan ijzerdraden was opgehangen. Toen Zaterdagmiddag om 5 uur een aantal geladen wagens het terrein verliet, begon het hek, nadat het rangeerdeel reeds halverwege gepasseerd was, te draaien en kwam het in aanraking met een der goederenwagens. Ofschoon deze aanraking zo gering was, dat een der wagens alleen wat schrammen opliep, stortte de muur, waaraan het hek was bevestigd, in, met het bekende noodlottige gevolg. De toedracht van deze zaak wijst erop dat de muur ondeugdelijk was.

Te weinig doorlaatruimte

Intussen is door de politie te Groningen een onderzoek ingesteld naar de schuldvraag, waarover uiteindelijk de justitie beslissen zal. De zaak is echter nog niet geheel en al duidelijk. Wel is echter komen vast te staan, dat het hek bij de opening slechts een minimale ruimte laat voor doorlating van de trein. Gebleken is verder, dat de bewuste muur slechts enkele dagen geleden is afgemetseld maar dat de specie, welke is aangebracht, tussen de bovengrondse stenen, voldoende hard was.

De specie tussen de fundering en de bovengrondse eerste rij stenen vertoonde echter sporen van vochtigheid. Aanvankelijk werd ook medegedeeld, dat geen der rangeerders voor de trein uitging, doch het onderzoek, dat echter, zoals we schreven, nog niet beëindigd is, heeft voorlopig uitgewezen, dat zich voor de machine wel een rangeerder zou hebben bevonden. De machinist zou op deze rangeerder hebben gelet en geen aandacht hebben geschonken aan de weinige ruimte, welke er was om de wagens door te laten.

Nader vernemen wij nog dat ook voor het leven van Ankie Hoeve en Peter Mekkes gevreesd wordt

De kinderen die bij dit ongeluk gewond raakten, zijn naar mijn weten, hersteld.
 
Het gezin Hoeve, wat door deze ramp twee van hun kinderen verloor, komt in mijn parenteel Dagelet voor via moeder Tjarve Hollander. Rein zijn tweelingzus was Anke die bij de ramp gewond raakte maar wel weer herstelde. Overigens zou het gezin een maand later naar Australië emigreren, maar ik denk dat dat niet meer is doorgegaan door deze tragische gebeurtenis. Moeder Tjarve overlijdt vijftien jaar later namelijk in Groningen.
      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...