Pages

16 juli 2012

70 jaar getrouwd in 1940


70 jaar getrouwd

Op 7 Mei zal het 70 jaar geleden zijn, dat het echtpaar Gootsen Scheffer- Sijtske Schouwstra, wonende te Tzummarum, gemeente Barradeel, in den echt werden verbonden.
De bruidegom is 93 jaar en de bruid 94 jaar. Beiden genieten nog een goede gezondheid.

Gooitse is een zoon van Jacobus Gooitsens Scheffer en Trijntje Thomas Steenstra en geboren in Bozum, gemeente Baarderadeel. Sijtske komt uit Leeuwarden en is een dochter van Ruurd Uilkes Schouwstra en Maatje Pieters van der Wal. Het echtpaar krijgt zeker elf kinderen samen.

Verder onderzoek wees uit dat ze in 1941 ook nog hun 71-jarige jubileum vieren. In het Leeuwarder Nieuwsblad van 19 juni 1941 kom ik onderstaand bericht tegen.

De oudste inwoonster overleden


TZUMMARUM, 18 Juni. In de ouderdom van bijna 96 jaar is hedennacht overleden onze oudste dorpsbewoner Sijtske Schouwstra, echtgenoote van G. Scheffer. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat dit echtpaar de vorige maand 71 jaren getrouwd geweest is. Bij hun 70-jarige echtvereeniging op 7 mei van het vorige jaar heeft het geheele dorp ter eere van de beide oudjes dit bijzondere jubileum meegevierd. 

Gooitse overlijdt niet lang daarna. In de Leeuwarder nieuwsblad van 15 december 1941 vind ik de bevestiging daarvan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...