Pages

23 september 2021

Fransius Cnous trouwt tweemaal

Fransius is de enige volwassen geworden zoon van  Ulrik Cnous en  Francina Klijndijk. Hij is gedoopt op 18 juni 1795.

Toestemming huwelijk Fransius en Trijntje

Op 14 april 1819 trouwt Fransius in Rotterdam met Trijntje van der Voor(s)t. Trijntje is gedoopt op 29 juni 1788 in Woerden als dochter van Klaas van der Voor(s)t en Meijnsje van Veen. In september 1820 wordt zoon Franciscus Ulrich Knoust geboren. Hij overlijdt echter twee maanden later. In juni 1822 is er nog meer verdriet als hun dochter levenloos ter wereld komt. Op de laatste dag van november 1824 wordt er wederom een dochter geboren, Francina Johanna. Helaas overlijdt zij een paar dagen later. 

Extract geboorte maaijke van lind/t

In 1825 overlijdt Trijntje, waardoor Fransius alleen achterblijft. Op 14 november 1832 hertrouwt hij met Maaijke van Lind(t). Maaijke is rond 1801 geboren in Leerdam als dochter van Bastiaan van Lind en Bastiaantje den Hertog. Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

Fransius overlijdt eind januari 1875 op 79-jarige leeftijd. Het jaar erop overlijdt Maaijke.

18 september 2021

Ulrieka Cnaus krijgt ongehuwd drie kinderen

Ulrieka is het oudste kind van Ullrich Cnaus en Francina Klijndijk/Kleindijk. Ze wordt geboren op 3 april 1793 in Delft en elf dagen later gedoopt. Na haar geboorte en doop verhuist het gezin naar Rotterdam.

Ulrieka krijgt ongehuwd drie kinderen waarvan de vader niet op de geboorteakte stond en dus voor ons onbekend is, een schande in die tijd. Voor Ulrieka zal het geen prettige periode zijn geweest begin 19e eeuw. Hopelijk had ze steun van haar familie. Begin maart 1812 wordt zoon Franciscus Portefeuille geboren, zeven jaar later gevolgd door zoon Gerardus (Gerrit). In 1825  komt het jongste kind, dochter Pieternella ter wereld.

Ulrieka maakt het eerste huwelijk van haar oudste zoon Franciscus nog mee, maar overlijdt in juni 1844 op 51-jarige leeftijd, een half jaar na het overlijden van haar moeder. Overigens hertrouwt Franciscus in datzelfde jaar en trouwt ook Gerardus in 1844. Het jongste kind van Ulrieka, Pieternella, is 18 als haar moeder overlijdt.

Overlijdensakte Ulrieka Cnaus

13 september 2021

De nakomelingen van Ullrich Cnaus

De komende maanden aandacht voor het nageslacht van Ullrich Cnaus, mijn verre voorvader, wiens nakomelingen de naam Knuist en Knoust dragen. De zoektocht naar de afkomst van Ullrich begon twintig jaar geleden. Waar ik bij sommige voorouders weinig moeite had om meer over ze te weten te komen, was dat bij Ullrich een heel ander verhaal. 

Ik wist dat hij matroos was en ook tabakskever. Waar hij geboren, overleden en getrouwd was, was mij geheel onbekend. Er waren tekenen dat hij uit Oostenrijk of Zwitserland kwam, maar ik had daar geen concreet bewijs voor. Ik vond in de huwelijkse bijlagen van één van zijn kinderen, die online stonden, dat hij overleden was in Hellevoetsluis. In zijn overlijdensakte stond tevens dat hij afkomstig was uit Breil, Graubunden (Zwitserland). Ik dacht dat er in het Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg (waar Hellevoetsluis onder valt) meer informatie te vinden was. Omdat dat archief voor mij niet echt dichtbij is, vroeg ik aan een mede-genealoog of zij voor mij wilde kijken. Helaas was het bezoek vruchteloos want er was niets over hem bekend daar. 

Eerder schreef ik al dat Ullrich mogelijk dezelfde persoon is als  Ulrich Kauz, gedoopt op 24 maart 1758 in Pfynn, Thurgau als zoon van Hans Melchior Kauz en Anna Lisabeth Hagg.  

Rond 1790 treedt hij in het huwelijk met Francina Kleindijk. Francina is gedoopt in april 1769 in Delft en een dochter van Koenraat Kleindijk en Johanna Verburg. In 1793 wordt hun eerste kind geboren, een dochter Ulrieka.  Daarna verhuizen ze naar Rotterdam. Twee jaar later volgt zoon Fransius. In 1797 komt dochter Dorothea ter wereld, zij overlijdt echter hetzelfde jaar. Dan vind ik een aantal jaar geen geboortes, totdat in 1805 tweeling Dorothea en Johanna ter wereld komen. Dorothea overlijdt echter als ze twee maanden is. In 1810 wordt het jongste kind geboren, een zoon Koenraad.

Zoals ik al eerder schreef overlijdt Ullrich in 1811 in een ziekenhuis in Hellevoetsluis. Zoon Koenrrad overlijdt drie jaar later. 

Moeder Francina overlijdt in 1843 in Rotterdam.

09 september 2021

Margaretha Juliana Dagelet verhuist naar Friesland

Margaretha Juliana is het jongste kind en de enige dochter van Hermannus Fredericus Franciscus Dagelet en Anna Christina de Jong. Ze wordt geboren in Groningen op 15 april 1881.

Geboorteakte Margaretha Juliana Dagelet

Op 20 juli 1911 trouwt ze in Groningen met vleesschouwer Hendrikus Ringnalda, geboren op 31 juli 1883. Hendrikus is een zoon van Sidonius Ringnalda en Martha Thewis. 
Huwelijksakte Margaretha Juliana en Hendrikus
Margaretha Juliana en Hendrikus gaan in Sneek wonen, de geboorteplaats van Hendrikus. In 1912 wordt hun eerste kind geboren, dochter Martha Maria. Twee jaar later volgt dochter Anna Maria Christina. In 1916 wordt het gezin uitgebreid met zoon Sidonius Hendrikus en het jaar erop volgt Hermanna Frederika Francisca. Uit de overlijdensadvertentie van Margaretha Juliana blijkt dat er na 1917 nog twee kinderen zijn geboren, maar behalve de initialen weet ik niets over dit tweetal.

Hendrikus overlijdt begin januari 1942 in Leek op 58-jarige leeftijd. Margaretha Juliana overleeft hem bijna dertig jaar waarna ze na een kort ziekebed in september 1971 overlijdt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met Margaretha Juliana heb ik nu alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en betachterkleinkinderen van Franciscus Dagelet gehad. Met mijn volgende serie ga ik naar mijn vaders kant van de familie, namelijk het nageslacht van Ullrich Cnaus, aan verwant via mijn grootmoeder Cornelia Johanna Elisabeth Knuist.

05 september 2021

Albertus Martinus Dagelet overlijdt veel te jong

Albertus Martinus is de derde zoon van Hermannus Fredericus Franciscus Dagelet en Anna Christina de Jong. Hij komt op 18 januari 1876 in Groningen ter wereld.

Geboorteakte Albertus Martinus Dagelet

Op 19 november 1903, Albertus Martinus is inmiddels boekbinder, trouwt hij in Groningen met Petronella Elisabeth Josephina Dekkers. Petronella Elisabeth Josephina is geboren in Besoijen op 1 maart 1879 en een dochter van Bartholomeus Dekkers en Elisabeth Catharina Maria Simonis.

Albertus Martinus en Petronella Elisabeth Josephina blijven in Groningen wonen. In oktober 1904 wordt hun eerste kind geboren, dochter Anna Christina Hermanna. Begin december 1905 komt er een tweede dochter ter wereld, Elisabeth Maria Catharina. In 1906 is Petronella wederom zwanger, maar in november wordt het kind levenloos geboren. In juli 1908 wordt Hermanna Margaretha geboren. Zij overlijdt echter begin september van dat jaar. In juli 1909 komt het jongste kind ter wereld, een zoon Hermanus Fredericus Franciscus.

Op de eerste dag van december dat jaar overlijdt Albertus Martinus op slechts 33-jarige leeftijd. Petronella blijft met drie kleine kinderen achter. Zij hertrouwt niet. Eind november 1918 is er opnieuw verdrier als de enige zoon Hermanus Fredericus Franciscus op 9-jarige leeftijd.
Overlijdensakte Albertus Martinus Dagelet

Petronella Elisabeth Josephina overlijdt op de laatste dag van januari 1922 op 42-jarige leeftijd. 

01 september 2021

Antonius Joannes Dagelet had niet veel geluk met zijn bedrijf

Antonius Joannes Dagelet is mijn betovergrootvader. Hij wordt geboren op 7 september 1872 in Groningen als het tweede kind van Hermannus Fredericus Franciscus Dagelet en Anna Christina de Jong

Op 3 mei 1896 treedt Antonius Joannes in Groningen in het huwelijk met Grietje Maria Henstra. Grietje Maria is geboren in Groningen op 12 oktober 1874 als dochter van Derk Henstra en Engeltje Lagendijk. Antonius Joannes en Grietje Maria gaan in Amsterdam wonen. Daar wordt in 1898 hun oudste kind geboren, mijn overgrootvader Willem Dirk. Eind december 1899 wordt het gezin uitgebreid met dochter Johanna Christina. Zij overlijdt echter in december 1900 net geen jaar oud.

Gezinskaart Antonius Joannes en Grietje Maria Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam)

Op de eerste dag van december 1901 wordt zoon Herman Fredericus Franciscus geboren. Herman Fredericus Franciscus legt in 1934 zijn kloostergeloften af en gaat dan als broeder Rafael door het leven. Hij overlijdt in 1976. In november 1902 komt zoon Bastiaan Johannes ter wereld en het jaar erop dochter Engelina. Eind januari 1905 wordt Johannes Antonius geboren.

In mei 1906 verhuist het gezin naar Maastricht. Daar komt in 1908 zoon Johan Christiaan Nicolaas ter wereld. Het jaar erop wordt er wederom een zoon geboren, Antonius Johannes. Een maand na zijn geboorte overlijdt Johan Christiaan Nicolaas op 1-jarige leeftijd. De drie jongste kinderen worden ook in Maastricht geboren: Cornelis Hendrikus in 1912, Maria Margaretha Julia in 1914 en Cornelia Johanna in 1915. Na de geboorte van Cornelia Johanna verhuist het gezin naar Groningen waar Cornelia Johanna in 1918 overlijdt.

Antonius Johannes is kleermaker van beroep. Helaas gaan niet altijd de zaken goed want in 1904 wordt zijn faillissement uitgesproken. Overigens wordt die twee jaar later weer opgeheven.

faillissement Antonius Joannes 1904

Ik weet niet wanneer hij weer opnieuw begon, maar in augustus 1921 overkomt hem een ramp. Zijn bedrijf wordt verwoest door brand en wat het nog erger maakte was dat hij niet verzekerd was.

Bericht over de brand in het Dagblad van het Noorden

 Het jaar erop vestigt hij zijn bedrijf niet ver van waar het oude bedrijf stond. Drie jaar later wordt dan wederom het faillissement uitgesproken. Ook daarna gaat hij gewoon door: Ik vind in de Nieuwsblad van het Noorden een advertentie waar hij personeel zoekt en in 1929 opent hij wederom een zaak in dames- en herenkleding naar maat. 

Onduidelijk is wat er met de zaak gebeurde, maar in 1932 woont Antonius Joannes in elk geval met zijn vrouw en nog thuiswonende kinderen in Westerwolde. In september van dat jaar staat namelijk Jantje E. voor de rechter omdat ze in mei 1932 het raam in de keuken van de familie Dagelet heeft ingegooid. Jantje had verkering met een van de zoons van Antonius Johannes en het gerucht ging dat ze zwanger was geraakt. 

Op de bewuste avond was Jantje met haar moeder naar het huis van Antonius Johannes gegaan. Ze werden echter niet binnengelaten. Jantje, haar moeder was inmiddels weer vertrokken, liep naar de achtertuin en even later was het keukenraam stuk. Volgens Antonius Johannes, die getuige bij de rechtszaak was, kon niemand anders dit gedaan hebben omdat niemand anders daar in de buurt was. Jantje, die niet voor de rechter was verschenen, werd veroordeeld tot een boete van 15 gulden subs 15 dagen.

Antonius Johannes overlijdt op 15 februari 1942 op 69-jarige leeftijd. Zijn weduwe Grietje Maria overleeft hem 17 jaar en overlijdt in 1959.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...