16 januari 2019

Seelje Jans Fokkema (1824 -1865)

16 januari 2019 0
Seelje Jans Fokkema is geboren op 29 maart 1824 in Achtkarspelen, dochter van Jan Fokkes Fokkema en Aaltje Boeles.

Seelje trouwde, 24 jaar oud, op 29 april 1848 in Oldekerk met de vijf jaar oudere Albert Geerts Hoeksema, zoon van Geert Harms Hoeksema (kleermaker) en Ferdina Douwes Riesenkamp. Albert is geboren op 02-06-1818 in Niekerk, gemeente Oldekerk. Albert is arbeider en wolkammer.

Seelje overlijdt 11 mei 1865 in Oldekerk. Albert hertrouwt niet en overlijdt begin 1895.

Uit een krantenbericht van begin maart 1895 blijkt dat Albert doodgraver was. Een doodgraver of grafdelver is iemand die een graf graaft, en het na de begrafenisceremonie ook weer dicht maakt. Veel graven zijn tijdelijk (bij huur), waarna er iemand anders komt te liggen. Soms moeten dan de 'oude resten' verwijderd worden.

14 januari 2019

Fokke Jans Fokkema (1822 - 1867)

14 januari 2019 0
Het oudste kind van Jan Fokkes Fokkema en Aaltje Boeles is Fokke Jans Fokkema. Fokke wordt geboren op 05-05-1822 in Dantumadeel, zoon van Jan Fokkes Fokkema en Aaltje Boeles.

Fokke, een landbouwer, trouwde op 8 mei 1845 in Grootegast met de 27-jarige Ruurdje Hotzes Scheringa. Ruurdje komt 5 maart 1818 ter wereld in Sebaldeburen, gemeente Grootegast als dochter van Hotze Jans Scheringa en Minke Dirks Wiersma. Fokke en Ruurdje krijgen zeven kinderen: Aaltje (jong overleden), Menke, Aaltje (jong overleden), Jantje (jong overleden), Jan, Hotze en Fokke.

Fokke overlijdt 2 september 1867 in Oldekerk, 45 jaar oud. Rond 1881 emigreren Ruurdje en zoons Hotze en Fokke naar de Verenigde Staten. Dochter Menke en zoon Jan gaan niet mee.

Zowel verre neef Dave Fokkema als ik hebben onderzoek gedaan over de tijd van Ruurdje en haar twee zoons na hun emigratie. Ze veranderden hun achternaam in de Vries, waarschijnlijk omdat de naam Fokkema in de Engelse taal wat vreemd overkomt. Onbekend is wanneer Ruurdje is overleden.

Emigratie Ruurdje Scheringa
In 1913 bezoekt een neef van Hotse en Fokke Amerika. Hij komt met de boot op 1 september 1913 aan in New York en geeft aan dat hij zijn oom H(otze) de Vries in Middelville Barre County in Michigan gaat bezoeken.

Via een record van Barry Count Cemetery Mount Hope/IOOF Cemetery blijk dat Hotse DeVries daar is begraven. Alleen de geboorte datum staat op 1 mei in plaats van 15 mei 1858. Fokke, onder de naam Frank, is overleden op 25 oktober 1934 en is op dezelfde begraafplaats begraven. Of ze getrouwd waren is onbekend.

12 januari 2019

Trijntje Fokkes Fokkema (1797 - 1883)

12 januari 2019 0
Trijntje Fokkes Fokkema is het jongste kind van Fokke Abrahams en Sjoukjen Fokkes.

Trijntje wordt geboren op 7 april 1797 en is nog maar twee als haar vader overlijdt. Op 16 mei 1818 treedt ze in Kollumerland in het huwelijk met Bouwe Durks Zijlstra, zoon van Durk Geerts Zijlstra en Antje Gaukes.

Uit het huwelijk worden elf kinderen geboren: Antje, Fokke, Sjouke, Durk, Klaas, Gauke, Joukje, de tweeling Hiske en Marijke, Halbe en Geert.
In 1878 vieren Trijntje en Bouwe hun 60-jarige huwelijk. Hun 65-jarige huwelijk halen ze net niet, Trijntje is overleden op 24-01-1883. Bouwe overlijdt op 03-07-1887.

10 januari 2019

Mijn top DNA-matches op FTDNA

10 januari 2019 0


Het afgelopen half jaar ben ik al druk bezig geweest met mijn DNA. Bovenstaande zijn de acht dichtstbijzijnde matches op FTDNA, waar ik ook mijn data naar heb geüpload.

Match nummer 1 heb ik ook op Myheritage en daar heeft deze match een kleine stamboom. Hierdoor kwam ik er achter dat deze match en ik linken via het tweede huwelijk van mijn voormoeder Catharina Boersen met Cornelis van Baar.

Match nummer 2 is mij nog onbekend. Ik heb contact gezocht met degene die de DNA managet, maar helaas (nog) geen antwoord gekregen. Hoop dus dat dit wordt vervolgd.

Match nummer 3 heb ik vandaag pas een mailtje gestuurd. Gezien de matches die we delen ben ik er zo goed als zeker van dat we matchen via de oma aan mijn vaders kant.

Match 4 is verwant via de Fokkema's. Onze gemeenschappelijke voorouders zijn Jan Fokkes Fokkema en Wietske Meints Wieringa.

Met nummer vijf is de precieze match nog niet duidelijk, wel weet ik dat het loopt via mijn oma van moeders kant.


Match 6 en ik hebben een lange mailwisseling gehad, maar vooralsnog geen gevonden match. Mede daarom denk ik dat deze match wel eens aan de kant van mijn onbekende grootvader kan zijn.

Nummer 7 is via mijn opa van moeders kant. De match stamt af van een zus van mijn betovergrootvader..

Nummer 8 is wederom onbekend. De match is geadopteerd en weet niets van zijn familie.


Al met al zijn vijf van de acht matches nog (geheel) onbekend. Ik hoop dat ik in de toekomst, als ik wat meer bedreven ben in het onderzoek naar mijn DNA, erachter kan komen hoe die vijf matches en ik gelinkt zijn.

Jan Fokkes Fokkema (1794 -1870)

Jan Fokkes Fokkema is het eennajongste kind uit het derde huwelijk van Fokke Abrahams met Sjoukjen Fokkes en mijn directe voorvader.

Jan komt ter wereld op 26 mei 1794 en wordt anderhalve maand later gedoopt in Kollumerzwaag. Op 24 september 1820 trouwt hij in Dantumadeel met Aaltje Boelens Kuins, dochter van Boele Ytes Kuins en Seelie Gerbens. Volgens de huwelijksakte was Aaltje slechts 15 jaar en waren haar ouders allebei  overleden. Haar grootvader aan vaders kant en grootmoeders aan moeders kant waren beiden nog wel in leven.

Jan en Aaltje krijgen vier kinderen samen: Fokke, Seelje, Boele en Abraham. Na de geboorte van Abraham, in februari 1827, verhuist het gezin naar het Groningse Grootegast. Aaltje overlijdt het jaar erop.

Jan hertrouwt op 29 april 1830 in Grootegast met Wietske Meints Wieringa, een dochter van Maint Wijtzes Wieringa en Marijke Fokkes Meetstra. Wietske is weduwe van Sipke Fransens Ridderus. Uit het tweede huwelijk van Jan worden eveneens vier kinderen geboren: Meint, Fokke, Marten (die emigreert) en Marijke.

Wietske overlijdt op 20-02-1865 in Oldekerk. Jan is overleden op 19-02-1870 in Grootegast.
overlijdensakte Jan Fokkes Fokkema

08 januari 2019

Marijke Fokkes Fokkema (1791 - 1872)

08 januari 2019 0
Marijke Fokkes Fokkema is een dochter uit het derde huwelijk van Fokke Abrahams met Sjoukjen Fokkes.

Marijke komt 15 mei 1791 ter wereld in Kollumerzwaag. Op 14 mei 1814 trouwt ze in Kollumerland met boerenknecht Wytze Klazes Hellinga. Klaas is een zoon van Wytze Klazes Hellinga en Rinske Sybrens.

Over hun leven is mij weinig bekend, enkel dat ze kinderloos waren en in Friesland bleven wonen. Klaas overlijdt in november 1859, Marijke op 3 juli 1872. Haar overlijden wordt aangegeven door Klaas Zijlstra en Kornelis Kats, beiden neven van Marijke.
Overlijdensakte Marijke Fokkes Fokkema

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Pocket | ►