14 april 2018

Petrus Stuyfbergen was consul in Canton

14 april 2018
De Gooi- en Eemlander 22/09/1915
- Ver gebracht! Bij Kon. Besluit is de heer P. Stuyfbergen, geboren te Alkmaar, benoemd tot consul der Nederlanden te Canton in China, buiten bezwaar van 's lands schatkist.

De nieuwbenoemde consul is uit eenvoudige ouders geboren; zijn vader is doodgraver aan het R.-K. kerkhof en in korten tijd - zonder academische studie - heeft hij zichzelf zoo vooruit weten te brengen, dat hij thans door de Nederlandsche Regeering tot een in dezen tijd zoo hoogen post van vertrouwen geroepen is.

Petrus Stuijfbergen wordt op 19 september 1884 geboren in Alkmaar. Zijn zus Anna Maria is mijn overgrootmoeder. Toen hij consul werd, was hij ongehuwd. In mei 1921 wordt aan Petrus, op zijn eigen verzoek, eervol ontslag verleend. Eind die maand trouwt hij met de ook uit Alkmaar afkomstige Antonia Johanna Faesen.


In 1931, Petrus is dan agent van de Holland-China Handels Comp. te Shanghai, wordt hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Bataviaasch nieuwsblad 05/03/1931
Eind jaren dertig keren Petrus en Antonia terug naar Nederland, waar hij in 1946 overlijdt in Driebergen-Rijsenburg.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►