14 maart 2015

Een krantenbericht uit 1922

14 maart 2015
Ons blad: Katholiek nieuwsblad voor N-H - 13-02-1922
40-jarig huwelijksfeest
Zondag herdacht het echtpaar L.N. Stuijfbergen-E. Winder, alhier, het heugelijke feit, dat zij 40 jaar in den echt vereenigd zijn.
De heer Stuijfbergen is reeds sedert 24 jaar geldophaler in de Sint Dominicuskerk en 32 jaar doodgraver aan het Sint-Barbara-kerkhof.
De ZeerEerw. Heer Pastoor had het feestvierend echtpaar een verrassing bereid door voor de H. Mis van 9 uur een Veni Creator te laten zingen.
De heeren leden van het Kerkbestuur en het bestuur van Sint Barbara kwamen het jubileerend echtpaar aan huis feliciteren.
's Morgens werd het echtpaar in de pastorie op koffie onthaald en had de felicitatie's der geestelijkheid in ontvangst te nemen.
Ook de aansprekers gaven blijk van hun symphatie door huisbezoek en het overhandigen van een paar cadeaux, n.l. een mooie bloementafel en een taart.
Verder werd het feest in huiselijken kring gevierd.

Leonardus Nicolaas Stuijfbergen en Elisabeth Winder zijn mijn betovergrootouders.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►