09 februari 2015

Een krantenbericht uit 1913

09 februari 2015
Ons Blad: katholiek nieuwsblad voor N-H - 18/09/1913
Jubileum.

Gisteren was het 25-jaar geleden, dat de heer L.N. Stuijfbergen zijne werkzaamheden als doodgraver aan de R.K. Begraafplaats aanvaardde. De jubilaris had in zijn eenvoud dit feit onopgemerkt willen laten passeren, maar het Bestuur van de "St. Barbara-stichting" wist beter, de secretaris der vereeniging had den juisten datum in zijn boeken staan, dus "'t stond geboekt".

Zoo werd dan des morgens de jubilaris gecomplimenteerd door het Bestuur van genoemde stichting en werd hem, als bewijs van erkentelijkheid voor den ijver en de getrouwe plichtsvervulling gedurende een reeks van 25 jaren, een fraaie kachel met dito tegelplaat aangeboden. In den loop van den dag mocht de heer Stuijfbergen nog talrijk vele bewijzen van belangstelling ontvangen, verscheidene geestelijken kwamen te zijnen huize om hem persoonlijk te feliciteeren. Ad multos annos!

Dit krantenbericht gaat over mijn betovergrootvader Leonardus Nicolaas Stuijfbergen. Een doodgraver of grafdelver is iemand die een graf graaft en het na de begrafenisceremonie ook weer dichtmaakt.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►