13 december 2013

Een krantenbericht uit 1937

13 december 2013
Alkmaarsche Courant, 28/10/1937
Een diamanten bruiloft.

Dit zeldzame huwelijksfeest te mogen beleven is weggelegd voor den heer en mevr. W. van der Waal-Wezel, wonende aan het Varnebroek ten huize van hun schoonzoon, den heer Landman.

Het feest wordt gevoerd in de lunchroom Valk aan de Houttil, waar fraaie bloemstukken prijken als huldebetooningen aan het nog altijd vrij krasse en meelevende echtpaar.

De heer van der Waal, die 87 jaar oud is, is een geboren Alkmaarder, en uitgezonderd de 12 jaren, welke hij in den dienst der posterijen in Winkel doorbracht, heeft hij al dien tijd in de kaasstad gewoond. Hij beoefende tot voor zeven jaar het schoenmakersvak. Reeds voor zijn vertrek naar Winkel was hij schoenmaker en toen hij, nu 45 jaar geleden, na een ernstige ziekte voor den verderen dienst als postbode werd afgekeurd, nam hij het oude vak weer welgemoed ter hand. Hij mag zich nog in een uitstekende gezondheid verheugen en maakt elken dag een stevige wandeling.

Mevr. van der Waal is vier jaar jonger dan haar echtvriend. Zij zag in Westzaan het levenslicht. Verschillende ziekten, die zij heeft doorstaan, hebben haar wel wat geknakt, maar niet haar levenslust kunnen dooven. Vooral met het oog op haar wankele gezondheid woont het echtpaar v.d. Waal ten huize van den schoonzoon, wiens echtgenoote liefderijk haar moeder verzorgt. 

In groote opgewektheid is vandaag de familie in de lunchroom Valk bijeen, zeven kinderen (één kon wegens ziekte niet aanwezig zijn), waarvan zes getrouwd. De 21 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen zullen in den loop der eerstvolgende dagen een bezoek komen brengen. Hun aller aanwezigheid heden zou de jubilarissen waarschijnlijk wel wat vermoeien - en daar wilde men hen niet aan wagen!

Wij wenschen het diamanten echtpaar nog gaarne eenige jaren van goed verzorgden oudersom, zooals zij nu genieten, dank zij de toegewijde zorgen van mevr. Landman.0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►