28 oktober 2013

Een krantenbericht uit 1923

28 oktober 2013
Schager Courant, 27/09/1923
Grafschennis

Jacobus Cornelis van der Loos, de volgende beklaagde, pastoor te Uitgeest, was absent.

Den 3den Juli j.l.
(moet 3 juni zijn) was te Uitgeest overleden de oude Maarten Admiraal. Toevallig was toen op de  R.K. begraafplaats aldaar op het familiegraf van Admiraal een pauw bezig met broeden. De pastoor wilde het vermijden om den vogel te storen en gaf den doodgraver
Hendrik Mattheus van Egmond last, (zonder echter vooraf toestemming van de familie Admiraal of van den Burgemeester te hebben gevraagd), om den overledene in het graf der familie Potveer, dat even verder op de begraafplaats was, te begraven, om later, als de pauw was uitgebroed, den overleden Maarten Admiraal in het familiegraf van Admiraal over te brengen.

Den 6en Juni werd M. Admiraal begraven in het familiegraf van Potveer, waarin in Januari j.l. de zwager van Potveer, J.Kraakman genaamd, was begraven worden. En den 20sten Juni is M. Admiraal van uit dat graf begraven geworden in het graf der familie Admiraal.

Toen het voorgevallende den rijksveldwachter Wilvliet van Uitgeest ten oore kwam, heeft deze de zaak bij de Justitie aangebracht. De rijksveldwachter verklaarde heden, dat toen hij ten tweede male bij den pastoor kwam voor 't verhoor, deze hem nog toevoegde: "houdt dat gedonder daarover nou nog niet op?"

De O.v.J. eischte in deze zaak tegen beklaagde wegens grafschennis ƒ 100 boete of 100 dagen hechtenis. 

De rechtbank in Alkmaar gaf de man uiteindelijk een boete van  ƒ 75 of 25 dagen hechtenis.


Maarten, geboren in 1842, was een zoon van Thewis Admiraal en Leentje van der Peet. In 1873 trouwde hij met Willemijntje Melker met wie hij tien kinderen kreeg. Willemijntje overleed in 1920.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►