16 augustus 2013

Een krantenbericht uit 1928

16 augustus 2013
De Tijd 07/05/1928
Dubbele gouden bruiloft

Zaterdag vierden te Castricum de echtparen Mooij-Kuijs en Reijnders-Mooij, de eerste oud-burgemeester dezer gemeente, terwijl de echtgenoote van de laatste tevens zuster is van den heer Mooij, hun gouden bruiloft. Beide hoogbejaarde paren genieten nog van een goede gezondheid.

Op echt Roomsche wijze werd den dag herdacht met een plechtige H. Mis in de parochiekerk. Overal in de buurt van de woning der beide paren waren de vlaggen uitgestoken, terwijl door de buurtschap voor de beide woningen een eerepoort was opgericht.  

Van verschillende zijden werden de echtparen gecomplimenteerd, terwijl de beide fanfarekorpsen des avonds een serenade brachten. Het was een feeëriek schouwspel een der korpsen met fakkels in het donker door het dorp te zien trekken.

De ouders van Johannes Mooij en zus Aafje zijn Cornelis Mooij en Antje Schermer. Op 2 mei 1878 trouwen ze in Castricum in een dubbele bruiloft met respectievelijk Neeltje Kuijs en Cornelis Reijnders.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►