25 juni 2013

Een krantenbericht uit 1936

25 juni 2013
Leeuwarder nieuwsblad 19-11-1936
Naarden heeft een 100-jarige.
Heeft zijn geheele leven geen dokter noodig gehad.

Negen en twintig November a.s. zal de heer L. v.d. Sluys Veer te Naarden zijn 100ste verjaardag vieren.

De a.s. honderjarige werd te Alkmaar geboren in de stormnacht van 1836 toen de dijken van de Haarlemmermeer doorbraken.

Van der Sluys Veer is de oudste van tien kinderen en heeft nog slechts één zuster in leven: deze is 85 jaar oud. De man geniet nog een goede gezondheid en heeft zijn geheele leven geen dokter noodig gehad.

Alleen zijn gezicht is thans niet meer goed. Tot zijn 94ste jaar las hij nog zonder bril, doch nu kan hij in het geheel niet meer lezen.

Laurens, zoals zijn voornaam, luidt, was een zoon van Jacob van der Sluys Veer en Arnoldina Jacoba Bruijn. Hij trouwde in 1870 in Krommenie met Aagje van der Wart. Uit dat huwelijk zijn mij kinderen bekend. Laurens overlijdt in 1838. (zie hieronder)

Het Vaderland 20-04-1938
De oudste inwoner van Naarden overleden
101 jaar oud

In den ouderdom van 101 jaar is de oudste inwoner van Naarden, de heer Laurens van der Sluys Veer overleden. De heer v.d. Sluys Veer was te Alkmaar geboren, waar zijn vader gemeente-ontvanger is geweest. Hij heeft een groot deel van zijn leven als houthandelaar te Wormerveer gewoond, waar hij lid van den gemeenteraad is geweest in den tijd toen er nog geen partijformaties waren. Voorts was hij daar president-kerkvoogd van de Ned. Herv. gemeente.

Op zijn honderdsten verjaardag verklaarde hij ons, dat hij in zijn jeugd te Alkmaar Nicolaas Beets en Truitje Toussaint (de latere mevr. Bosboom-Toussaint) had gekend. Hij dronk sinds zijn 25ste jaar geen alcohol, doch de rookers kunnen betere propaganda in hem zien, daar hij tot voor kort elken ochtend twee pijpen en 's middags vier sigaren rookte. Ook maakte hij toen elken ochtend nog een wandelingetje.

De heer van der Sluys Veer hield veel van den modernen tijd, hij luisterde elken dag naar de radio en volgde de ontwikkeling van andere ontdekkingen der techniek. Hij had prettige herinneringen aan quadrilles en hoepel dansen, maar had ook schik in de dansen van zijn klein- en achterkleinkinderen. Hij achtte het een grooten vooruitgang dat de moderne jeugd zich met gezonde afleiding kan bezig houden, in zijn jeugd nam men de kinderen mee naar de geeseling van dieven!    

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►