04 november 2012

Een krantenbericht uit 1952

04 november 2012
Nieuwsblad v.h. Noorden 15/11/1952
Dedemsvaart heeft een 100-jarige
Mevrouw H. Koiter-Straat

Vrijdag vierde mevrouw Hilje Koiter-Straat te Dedemsvaart haar 100ste verjaardag. Zij werd op 14 november 1852 te Ulrum geboren en in deze eeuw, die verstreken is, heeft zij zich bij het klimmen der jaren, steeds dankbaar getoond, dat haar nog zoveel voorrechten zijn geschonken, die haar het leven hebben veraangenaamd.

Haar meisjesnaam Hilje Straat bewijst, dat zijn afkomstig is uit het Groninger land, waar haar man, wijlen Rijkel Warner Koiter in Baflo bakker was. In 1900 vertrok het gezin naar Zuidwolde (Dr.), waar het zich ging toeleggen op het landbouwbedrijf, o.m. met het oog van de toekomst van de zes zonen, waarvan de heer H. Koiter nog altijd het ouderlijk bezit bewoont.

Het echtpaar Koiter-Straat heeft, nadat het bedrijf door de zoon was overgenomen, nog eenige jaren in Hoogeveen gewoond, maar in 1917 bij het overlijden van de heer Koiter ging de weduwe zich opnieuw vestigen te Zuidwolde.

Het gemeentebestuur van Avereest zond een fraaie mand met bloemen, terwijl in de loop van de dag het college van B. en W. met de echtgenote van de burgemeester haar kwam feliciteren. De buurtvereniging zond haar een aardige attentie.

De beide plaatselijke muziekverenigingen brachten de 100-jarige een serenade. Overal in het dorp werd te harer ere gevlagd.


Tijdens mijn onderzoek naar de nakomelingen van Rikkert Drewes van der Bleek, waar ik zelf overigens ook toe behoor, kwam ik Hilje Straat tegen. Hilje was de jongste dochter van Willem Straat en Johanna Ellina Velthuis. Hilje overlijdt overigens in 1953. Al haar zes zonen zijn dan nog in leven, eentje woont er in de VS.  

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►