09 september 2012

Een krantenbericht uit 1929

09 september 2012
Sumatra post 5/9/1929

Paard kar en handkar in de Lauriergracht 

Laatst bracht een ongeval met een bespannen kar de Lauriergracht te Amsterdam en omgeving in opschudding. De voerman van de grossierderij in zeep en soda der firma Knuist Oude Looiersstraat 98, had bij een handelaar, gevestigd aan de Lauriergracht 98, verschillende artikelen afgeleverd. De voerman, die met zijn zoon op den bok zat, liet de kar draaien. Toen het paard recht tegenover het water stond, nam het om onbekende redenen plotseling een sprong met het gevolg dat het met de kar in de gracht terecht kwam.

 De koetsier en zijn zoon konden bijtijds de kar verlaten: het volgend ogenblik verdween het paard in de diepe. Het had de kar, waarop zich nog vijf balen soda bevonden, op zich gekregen en was daardoor met den kop in de modder vastgedrukt, met het treurig gevolg, dat het stikte voor er hulp aanwezig was. De over de straat slingerende kar nam met een van haar uitstekende deelen nog een handkar mede, zoodat deze ook te water geraakte. In een oogwenk zag het zwart van het volk op beide wallen.

 De brandweer liet dadelijk de brandspuit van de hoofdwacht Prinsengracht uitrukken voor eventueel eerste hulp; deze behoefde echter niet verleend te worden, daar er geen personen in nood waren en het paard reeds gestikt was. Eenige oogenblikken later verscheen de reddingswagen van de brandweer, die sinds 25 mei wegens eenige asbreuken buiten dienst was geweest. Het eerst werd de handkar, die min of meer vastgewrongen zat aan de kar, op het droge gebracht. 

Het ophijschen van de kar zelf ging niet al te vlot, daar de houten kap, die door den val wrak was geworden, bezweek. Later werd het cadaver met behulp van de kraan van den reddingswagen opgehaald. Het werd per kar overgebracht naar het abattoir. Een buitengewoon groote menschenmenigte, waaronder honderden met vacantie zijnde schoolkinderen, waren van het reddingswerk getuige, meldt de Tel.

De betreffende Knuist van wie het bedrijf was is Theodorus Wihelmus Knuist. Over hem heb ik eerder hier en hier geschreven. De voerman zal Theodorus Wilhelmus niet zijn geweest want hij had geen zoons. Gelukkig waren er geen persoonlijke ongevallen, helaas overleed wel een paard.

2 reacties:

Peter zei

En dat je dat dan moet lezen in de Sumatra Post... Daar kan je alleen maar uit concluderen dat het wereldnieuws geweest moet zijn :)

Olga zei

Ik vond het wel maf inderdaad om te lezen in een krant van Sumatra. Aan de andere kant, toen woonden er natuurlijk veel Nederlanders daar aangezien het een kolonie was.

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►