28 september 2012

Een krantenbericht uit 1916

28 september 2012
Schager Courant 2/11/1916
Mishandeling

Dirkje Stuifbergen, echtgenoote van P. de Graaf en schoonzuster van Cornelia de Graaf, de ega van Hendrik Kerkhoff, heeft zich op 23 augustus jl. schuldig gemaakt aan mishandeling. Dirkje had een beetje ruzie met Cor die evenals zij te Castricum woont.

Van woorden kwam het weldra tot daden en Dirkje trok haar "snaartje" daarbij geweldig aan de haren en scheurde haar zelfs tegen den grond. Thans verklaarde Dirkje, die niet tegen de moeite en kosten opzag om ter zitting te verschijnen, teneinde haar woordje te doen, dat haar lieve schoonzus haar met een petroleumkannetje wou slaan. Cornelia ontkende echter ten stelligste van een zoodanig wapen gebruik te hebben willen maken.

Het einde van 't liedje was dat tegen Dirkje 10 gulden boete of twee dagen hechtenis werd geëischt.


Dirkje Stuifbergen is het jongste kind van Dirk Stuifbergen en Willemijntje Knaap. Ze wordt geboren op 16 november 1881 te Castricum. Dirkje trouwt in 1903 te Castricum met Pieter de Graaf, het oudste kind van Jan de Graaf en Geertje de Geus. Cornelia, geboren in 1875, was het tweede kind van Jan en Geertje.

Overigens was Dirkje niet de enige die zich voor de rechter moest verantwoorden. Hendrik Kerkhoff, de echtgenoot van de eerder genoemde Cornelia de Graaf,  stond vanwege een andere mishandeling terecht.

Schager Courant 2/11/1916
Het vervolg

Thans was aan de orde de zaak tegen Hendrik Kerkhoff, echtgenoot van de zoo deerlijk toegetakelde Cornelia van daareven. Deze goeie vriend had op zijn beurt weer een andere vrouw mishandeld, met name Neeltje Zwart, echtgenoote van Jacob Wijker, mede van Castricum.

Hein had haar een schop in de lies gegeven niet alleen, maar haar ook aan den duim gezogen en daarin meteen "efkes" gebeten. Verboden amusementen trouwens, die de Officier van Justitie gestraft wilde zien met een maand gevangenisstraf.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►