29 augustus 2012

Een krantenbericht uit 1927

29 augustus 2012
Nieuwsblad v/h Noorden 31/12/1927 
Tragisch ongeval
Twee jongens door het ijs gezakt en verdronken

Onze correspondent te Feerwerd meldt ons: Op tragische wijze is gisternamiddag gebleken dat het ijs in sommige kanalen en vaarwateren nog niet betrouwbaar is.

Een viertal jongelui uit het dorp Saaksum reden per schaats op het breede Aduarderdiep, waarin zich nog vele wakken bevinden. Plotseling brak het ijs, waarbij twee der vier, n.l. een zoon van den heer Franssens en een van den heer Rozema, beiden wonende te Saaksum, te water geraakten. De twee anderen wisten zich tijdig te redden.

Hoewel vrij spoedig pogingen tot redding werden aangewend, mocht het eerst na verloop van ongeveer een half uur gelukken één der drenkelingen, n.l. de zoon van den heer Franssens, boven water te halen. Toepassing van kunstmatige ademhaling mocht helaas niet meer baten: De levensgeesten waren reeds geweken.

Het zoontje van den heer R. werd tot heden nog niet teruggevonden. De deelneming met de arme ouders, die op zoo droeve wijze hunne kinderen moeten missen, is algemeen.

Sowieso lijkt me dit voor de ouders het ergste wat je mee kan maken, maar als het lichaam nog niet is gevonden, lijkt het me extra wrang. Ik was erg benieuwd of het lichaam van Wijtze Rozema nog gevonden werd, en twee maanden na het ongeluk vond ik onderstaand krantenbericht.

Nieuwe Tilburgse Courant 7/2/1928 
 Lijk gevonden

Men herinnert zich misschien, dat op het eind van 1927 twee jongens in de buurt van Ferwerd door het ijs zijn gezakt en verdronken. Een hunner werd gevonden, de andere bleef zoek. Thans is ook zijn lijk - het is de 13-jarige W. Rozema- uit het kanaal opgehaald, dicht bij de ongeluksplek.

Wijtze wordt rond 1915 geboren als zoon van Willem Rozema en Geeske Wagenaar. Een exacte geboortedatum weet ik nog niet omdat deze tak van de familie nog moet worden uitgezocht. Wel weet ik dat moeder Geeske na een langdurige ziekte overlijdt in 1934 op 41-jarige leeftijd. Vader Willem overlijdt in 1986 op de hoge leeftijd van 98 jaar.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►