18 juli 2012

Een krantenbericht uit 1929

18 juli 2012
Nieuwsblad v.h. Noorden 23/02/1929
Ernstig ongeval

De 37-jarige J. Kloosterman, wonende in de Idastraat 21, reserve-rangeerder bij de Ned. Spoorwegen, was gistermiddag om 4 uur bezig met het vastkoppelen van een zwaar geladen veewagen aan een locomotief, op het perron van het hoofdstation. Een losse machine, die op hetzelfde spoor reed, botste onverwachts met een geweldige kracht tegen den veewagen. De schok was zoo hevig, dat de veewagen uit de rails gelicht werd en een der buffers afknapte.

Kloosterman kwam tusschen de wielen van den wagon en de rails te liggen. Nadat de wagon was ongevijzeld, kon men den ongelukkige uit zijn benarde positie verwijderen. De politie-dokter, die spoedig ter plaatse was, constateerde dat een der beenen geheel gebroken, terwijl de rechterarm verpletterd was. Nadat noodverbanden waren aangelegd, is K. per brancard aar het Academisch Ziekenhuis overgebracht.

De machinist van de losse locomotief heeft den veewagen, blijkens zijn bewering, niet gezien.

Bij informatie aan het Academisch Ziekenhuis bleek ons, dat de toestand van het slachtoffer vanmorgen nog zorgwekkend was.

Een paar dagen later vind ik, eveneens in het Nieuwsblad van het Noorden, onderstaand bericht.

Het Ongeluk op het hoofdstation
De overredene overleden

De wegwerker J. Kloosterman, die vrijdag j.l. op het tweede perron van 't Hoofdstation onder een goederenwagen geraakte, is  gisteravond in het Academisch Ziekenhuis aan de bekomen verwondingen overleden. 

Jan Kloosterman, de betreffende persoon, wordt op 18 juli 1891 geboren te Uithuizen. Hij is een zoon van Otto Kloosterman en Geertje Koopmans.

Op 22 juni 1913 trouwt hij te Groningen met Heintina Post, dochter van Hendrik Willem Post en Antje Dalmollen. Bij zijn overlijden laat hij vijf kinderen achter maar daarvoor waren al twee kinderen van het echtpaar overleden.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►