24 mei 2012

De voorouders van Abe Lenstra

24 mei 2012
In De voorouders van.... ga ik op zoek naar de voorouders van een beroemde sporter van weleer. Ik doe onderzoek naar de ouders, grootouders en overgrootouders. Vorige keer was Jaap Eden de hoofdpersoon. (Hier terug te lezen) Deze keer in ga ik op zoek naar de voorouders van Abe Lenstra. Over de sportieve prestaties van Lenstra kun je hier meer lezen.

De ouders van Abe Lenstra

De ouders van Abe zijn Mindert Lenstra en Janke Suierveld. Mindert is geboren te Westellingwerf op 7 september 1894, Janke wordt geboren op 22 april 1898 in Rauwerderhem. Mindert en Janke trouwen op 9 januari 1919 te Schoterland en krijgen drie kinderen. Abe is de middelste. Zijn oudere broer Jan is ook voetballer en de twee spelen geruime tijd samen in de hoofdmacht van Heerenveen.

Vader Mindert overlijdt zeer onverwacht op 2 januari 1955 in Heerenveen. Mindert was bestuurslid en terreincommissaris bij Heerenveen. Tijdens het bijwonen van een wedstrijd voelde hij zich onwel en moest naar huis worden gebracht. Uiteindelijk overlijdt hij op de jonge leeftijd van 60 jaar.  Moeder Janke wordt 94 jaar en overlijdt op 27 april 1992 in Heerenveen.

Uit de Friese koerier
De grootouders van Abe Lenstra

Jan Lenstra wordt op 14 februari 1866 geboren te Steggerda. Jan trouwt op 23 augustus 1890 te Weststellingwerf met Hendrikje Posma. Zij is afkomstig uit Ter Idzard waar ze geboren wordt op 17 augustus 1864. Uiteindelijk gaan ze in Heerenveen wonen waar Hendrikje overlijdt in 1946 en Jan drie jaar later.

Uit De Heerenveensche koerier
Abe Suierveld wordt geboren op 5 augustus 1857 te Rauwerderhem. Op 17 mei 1884 trouwt Abe aldaar met Gepke Marcus de Leeuw. Gepke komt ook uit Rauwerderhem en wordt geboren op 19 september 1859. Abe overlijdt op 11 januari 1928 te Schoterland op 70-jarige leeftijd. Gepke overleeft Abe ruim 15 jaar en overlijdt op 4 juli 1943 in Heerenveen.

Overlijdensakte Gepke de Leeuw
De overgrootouders van Abe Lenstra


Mindert Jans Lenstra wordt op 22 april 1824 geboren te Steenwijkerwold (Overijssel) als zoon van Jan Tjebbes Lenstra en Trijntje van Dijk. Mindert trouwt op  2 mei 1851 in Weststellingwerf met Antje Karsten Krol, geboren op 13 juli 1823 te Nijeholtpade, provincie Friesland. Antje is een dochter van Karste Alberts Krol en Trijntje Eelkes de Vries. Mindert overlijdt op 26 april 1895 te Weststellingwerf, Antje op 19 juli 1908.

In de huwelijkse bijlages van het huwelijk van Mindert en Antje vond ik onderstaand document. Daaruit blijkt dat de vader van Mindert vijf jaar daarvoor naar de Verenigde Staten is vertrokken, dat er geen contact meer is, en dat hij daardoor geen toestemming voor het huwelijk van zoon Mindert kan geven.


Abele Posma is afkomstig uit Steenwijkerwold (Overijssel) waar hij wordt geboren op 31 augustus 1839 als zoon van Bonne Posma en Aaltje de Haan. Fokje Wiegers Baas wordt geboren op 21 mei 1841 te Aengwirden. Fokje is een dochter van Wieger Klazes Baas en Hendrikje Durks van der Molen. Abele en Fokje huwen 15 maart 1861 in Weststellingwerf. Uit dit huwelijk zijn mij twaalf kinderen bekend. Ebele overlijdt op 15 mei 1891 op 50-jarige leeftijd, Fokje op 27 december 1906.

Wytze Theunis Suierveld is een zoon van Teunis Tjallings Suierveld en Minke Ulbes Boersma. Hij wordt geboren in Sijbrandaburen op 1 oktober 1817. Op 26 maart 1842 trouwt Wytze in Rauwerderhem met Janke Abes Hainja (Hainje), dochter van Abe Klazes Hainja en Ymkje Pieters Feenstra. Janke is geboren op 6 mei 1820 in Roordahuizum, gemeente Idaarderadeel. Janke overlijdt op 40-jarige leeftijd, op 19 december 1859 in Rauwerderheim. In 1861 hertrouwt Wytze met Hendrikje Ruurds Bloksma en hij overlijdt op 5 oktober 1875.
Geb.akte Janke Abes Hainje
Marcus Willems de Leeuw  komt uit Langezwaag, gemeente Opsterland, waar hij op 11 januari 1821 wordt geboren als zoon van Willem Jans de Leeuw en Gepke Pieters de Vries. Op 7 juni 1851 trouwt Marcus in Rauwerderheim met Dirkje Gerbens Visser. Dirkje is afkomstig uit Irnsum waar ze geboren wordt op 16 juli 1830. Dirkje is een dochter van Gerben Durks Visser en Antje Arps Posthuma. Het echtpaar kreeg tien kinderen samen. Marcus overlijdt op 16 juli 1889, Dirkje op 19  maart 1903.

0 reacties:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
◄ ►