09 april 2020

Drewes gaat de naam Van der Bleek dragen

Het jongste kind van Rikkert Drewes en Anje Jans is Drewes. Hij komt op 19 februari 1797 ter wereld in Obergum en wordt acht dagen later gedoopt. Drewes gaat de achternaam Van der Bleek dragen.

Op 4 maart 1819 treedt Drewes, inmiddels werkzaam als bakkersknecht, in het huwelijk met Geertruid Abels Groeneveld. Geertruid is gedoopt in Bedum op 4 februari 1798 en een dochter van Abel Pieters en Geertruid Sents Haverzaad. Het huwelijk is een zogeheten moetje want op 17 juli van dat jaar wordt zoon Rikkert geboren. In november 1820 overlijdt Geertruid, slechts 22 jaar oud.

Twee jaar later, op 21 juni 1823, hertrouwt Drewes in Middelstum met Hendriktje Jans Roelfsema. Hendriktje wordt geboren op 29 april 1804 als dochter van Jan Willems Roelfsema en Willemtje Jans. Met Hendriktje krijgt Drewes tien kinderen: Willemtje (jong overleden), Anje (jong overleden), Willemtje, Anje, Jan (jong overleden), Janna, Jan, Klaas (jong overleden), Grietje en Klaas.

Voor de familie is 1849 een triest jaar. Op 19 juli overlijdt Drewes, en nog geen maand later Hendriktje. Dochter Janna overlijdt in 1862 ongehuwd op 29-jarige leeftijd.

Met Drewes heb ik het over alle kinderen van Rikkert Drewes en Anje Jans gehad. De volgende blogs gaan over hun kleinkinderen, te beginnen met de kinderen van Aaltje Rikkerts.08 april 2020

Ansichtkaarten uit de jaren vijftig

Even een kleine break van de serie van de afstammelingen van Rikkert Drewes en Antje Jans. Sinds kort ben ik namelijk in het bezit van een groot aantal oude foto's en ansichtkaarten van onder meer meer mijn vader en oma. De foto's moet ik nog goed bekijken, maar de ansichtkaarten heb ik al gerangschikt.

Uit de ansichtkaarten, die allemaal uit de jaren vijftig dateren, haal ik dat men veel op vakantie ging naar Duitsland.

Bovenstaande kaart komt uit 1955 en was gericht aan mijn vader en was van zijn moeder en stiefvader. Er zijn meer van deze kaarten en daaruit maak ik op dat als zijn ouders op vakantie gingen en hij niet meeging, papa logeerde bij zijn tante Bep en oom Theo. Tante Bep heette voluit Elisabeth Catharina Bijl en was een jongere halfzus van mijn oma. Ik kan me haar nog wel herinneren, Theo overleed in 1975 dus dat was voor mijn tijd.

Deze kaart uit Ravenna met op de voorkant Piazza del Popollo was voor mijn overgrootmoeder Anna Maria Stuijfbergen en afkomstig van Tiny en Ben die daar aan het kamperen waren. Tiny is bijna zeker Catharina Theresia Bijl, geboren in 1928 en het jongste kind van Anna Maria uit haar tweede huwelijk met Cornelis Bijl. Jammer genoeg weet ik niets over het verdere leven van Tiny.

De laatste kaart is van mijn oma gericht aan mijn vader. De kaart werd verstuurd in juni 1954. Op de ansichtkaart is een deel van Monschau te zien, dat in de Duitse Eifel ligt. Wat wel grappig is, is dat ze bij de geadresseerde niet Alkmaar neerzet, maar Snorrendam.

In 1954 had Alkmaar 700 jaar stadsrechten. Dat werd grootst gevierd en Alkmaar werd voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Snorrendam.’ Post die geadresseerd was aan Snorrendam in plaats van Alkmaar kwam dus ook gewoon aan.

07 april 2020

Pieterken Rikkerts (1794 - 1873)

Pieterken is het eennajongste kind van Rikkert Drewes en Anje Jans. Zij is geboren op 14 januari 1794 in Obergum.

Pieterken trouwt op 17 mei 1815 in Aduard met Freerk Derks Wieringa, een boerenknecht uit Aduard en zoon van Derk Sijgers Wieringa en Sijtske Tjerks. Ze gaan ook in Aduard wonen waar ze zes kinderen krijgen: Derk, Anje, Sietske, Rikkerdina, Grietje en nakomertje Rikkert.

Dochter Sietske overlijdt in 1846 op 25-jarige leeftijd. Twee jaar later is er opnieuw verdriet als vader Freerk overlijdt. Pieterken overlijdt op 16 november 1873 in Aduard op 79-jarige leeftijd.

05 april 2020

Jan Rikkerts gaat de achternaam Bleeker dragen

De oudste van de twee zoons van Rikkert Drewes en Anje Jans is Jan. Hij is geboren in februari 1791 in Obergum. Hij en zijn nakomelingen gaan de naam Bleeker gebruiken.

Jan is timmerman en trouwt op 26 december 1814 in Delfzijl met Jantje Willes Alsema. Jantje is afkomstig uit Bierum waar ze wordt geboren op 10 januari 1790 als dochter van Wilte Klasens en Hilje Hendriks. Jan en Jantje gaan ook in Delfzijl wonen waar hun negen kinderen worden geboren: Hiltje, Rieka, Willemina, Anje (jong overleden), Grietje, Wille (jong overleden), Klaassien, Martje en Wille (jong overleden). In 1858 overlijdt dochter Klaassien op 30-jarige leeftijd. Zij was niet getrouwd.


Jan overlijdt op 7 januari 1869 in Delfzijl op 77-jarige leeftijd, Jantje vier jaar later in 1873. Ze is dan 83.

03 april 2020

Janna Rikkerts trouwt tweemaal

Het vierde kind van Rikkert Drewes en Anje Jans is Janna. Janna wordt geboren op 16 januari 1789 in Obergum. Ze is werkzaam als dienstmeid als ze op 3 januari 1813 in Aduard in het huwelijk treedt met Klaas Arends Groenhof. Klaas, werkman van beroep, is weduwnaar van Amke Hindriks Geukema en zoon van Arend Hendriks en Jantje Sjabbes.

Janna en Klaas krijgen samen vijf kinderen: Anna, Hendrika, Grietje, Arent en Rikkert. Klaas overlijdt op 19 april 1830 in Aduard op 51-jarige leeftijd. Het jaar erop hertrouwt Janna met Hendrik Aljes Jongebloed, een smid en weduwnaar van Mattje Jakobs Ritsema. Hendrik is een zoon van Alje Jakobs en Anje Hendriks. Samen krijgen ze een zoon, Alje.

Hendrik Aljes overlijdt in 1856, Janna op 14 oktober 1874 in Aduard.
Overlijdensakte Janna Rikkerts01 april 2020

Grietje Rikkerts, een gezicht achter een naam

Grietje is het derde kind van Rikkert Drewes en Anje Jans. Ze is geboren op 18 maart 1786 in Obergum. Op 25 november 1810 trouwt Grietje in Menkeweer met Evert Klaassens Velthuis, zoon van Klaas Everts en Eltje Klaasens. Evert is deurwaarder van beroep.

Grietje en Evert krijgen vier dochters Johanna Ellina, Rikkerdina, Annette en Johanna en een zoon Klaas. Er is verdriet in 1841 als dochter Annette overlijdt op 23-jarige leeftijd.

Evert overlijdt in mei 1852 in Bedum. Grietje overleeft hem ruim twintig jaar en zij overlijdt in maart 1873 in Saaxumhuizen op 87-jarige leeftijd.

Wat bijzonder is, is dat er een portret van Grietje is, gemaakt door de schilder en tekenaar Theodorus Bohres. Datering van het portret is tussen 1800 en 1824.
Overigens is er ook van Evert een tekening die je hier kunt vinden.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...