22 januari 2021

Cornelia Gerarda Dagelet krijgt ongehuwd twee kinderen

Cornelia Gerarda is het tweede en jongste kind van Henricus Franciscus Dagelet en Tetjen van der Meulen. Ze wordt op 26 oktober 1802 in Doesburg gedoopt. Als ze twee is overlijdt haar vader dus ze heeft hem nooit gekend.

Geboorteakte Arend 1829

In mei 1829 krijgt ze als ongehuwde vrouw een zoon Arend. Zeven jaar later wordt zoon Kornelis geboren die ook haar achternaam draagt. De kans is echter groot dat Matthias van der Horst  met wie Cornelia Gerarda vier maanden later trouwde de vader is van Kornelis. Hij was een van de aangevers van de geboorte van Kornelis en Kornelis zelf vernoemt ook zijn zoon naar hem. Misschien dat DNA onderzoek hier uitsluitsel over kan geven.

Geboorteakte Kornelis 1836

Zoals ik al schreef trouwde Cornelia Gerarda in 1836 met Matthias van de Horst. Matthias is geboren in Bennebroek in 1804 en een zoon van Cornelius van der Horst en Maria van Grinsvin. Ze verruilen Groningen voor Haarlem waar ze samen nog een dochter, Maria Pieternella, krijgen.

Matthias overlijdt op 11 november 1846 op slechts 42-jarige leeftijd. Dochter Maria Pieternella was toen nog maar acht maanden oud. Cornelia overleeft haar man bijna veertig jaar en overlijdt in 1885 in Haarlem.

Overlijdensakte Cornelia Gerarda

18 januari 2021

De dubbele naam van Adam van der Meulen Dagelet

Deze  blogpost gaat over Adam van der Meulen Dagelet. Hij wordt gedoopt op 3 maart 1791 als Adam van der Meulen, zoon van Hendricus Dagelet en Tetjen van der Meulen. Van der Meulen was zeg maar een tweede naam want zijn hele leven heet hij Adam van der Meulen Dagelet, zijn kinderen dragen de naam Dagelet.

Extract doop Adam

Op 28 juni 1812 trouwt Adam met Augustina Catharina Kloosterhuis. Augustina wordt gedoopt op 28 november 1788 in Groningen en is een dochter van Harmannus Kloosterhuis en Catharina Remmers. Er worden acht kinderen geboren: Hinderikus Franciscus, Harmannus Augustinus (jong overleden), Anna Catharina Elisabeth, Johannes Augustinus, Cornelis Gerardus, Theodorus Franciscus en nakomertje Willemina Helena. 

Van de zeven volwassen geworden kinderen heb ik er zes gevonden. Alleen van zoon Cornelis Gerardus geboren op 26 juli 1825 in Groningen ben ik op zijn geboorteakte na het spoor bijster. Volgens het bevolkingsregister Groningen 1840 woonde Cornelis Gerardus Dagelet in de Zwanestraat 55 kelder te Groningen. In 1851 woont Cornelis Gerardus, kleermaker,  te Nieuwe Pekela.

Adam overlijdt in 1867 op 76-jarige leeftijd, Augustina twee jaar later.

Overlijdensakte Augustina Catharina

15 januari 2021

Lodewijk en Joannes Dagelet blijven kinderloos

Deze blogpost gaat over Ludovicus Franciscus  en Joannes Franciscus Dagelet, twee zoons van Frans Dagelet en Geertruida Wijnants die beiden kinderloos bleven.

Ludovicus Franciscus ofwel Lodewijk wordt gedoopt op 6 oktober 1779 in Groningen. Hij is eerst werkzaam als kastenmakers knecht, daarna is Lodewijk timmerman. Op 24 november 1816 trouwt Lodewijk in Groningen met Gisberta/Gesina Roillé/Rolle. Lodewijk en Gesina gaan in Leeuwarden wonen. 

Lodewijk en Gesina wonende in Leeuwarden

Terwijl het huwelijk van Lodewijk en Gesina kinderloos blijft, woont er wel een Johanna Roille bij hen in. Mogelijk is dit dezelfde Johanna geboren op 14 april 1823 als zoon van Johannis Hendricus Rolle en Catharina Keijser. In elk geval is het geen directe familie van Gesina.

Lodewijk overlijdt in 1854 op 75-jarige leeftijd, Gesina een jaar later.

Joannes Franciscus is gedoopt op 9 november 1782 in Groningen. Op 5 mei 1822, Joannes is inmiddels werkzaam als veldwachter, trouwt hij met Helena Elisabeth van Zanten, dochter van Johannes van Zanten en Johanna Wijnen. Helena is werkzaam als Wollennaaister. 

Joannes overlijdt in mei 1833 in Lent op 50-jarige leeftijd. Helena hertrouwt niet en overlijdt in 1860.

Overlijdensakte Joannes Dagelet


11 januari 2021

Harmannus Dagelet krijgt drie kinderen

Harmannus is het tweede kind van Frans Dagelet en zijn tweede vrouw Geertruida Wijnants. Hij wordt gedoopt in Groningen en wel op 22 januari 1777.

Op 23 mei 1802 trouwt hij in Groningen met Aaltje Jans, dochter van Jan Arends en Anje Freriks. In 1803 wordt zoon Franciscus Maria geboren. Drie jaar later volgt zoon Johannes Fredericus en in 1809 komt het jongste kind en enige dochter Johanna Josepha ter wereld.

Doop Franciscus Maria

Over oudste zoon Franciscus kan ik verder geen informatie vinden, dus ik neem aan dat hij jong is overleden. 

Johanna Josepha, de jongste van de drie kinderen, trouwt in september 1841 met Geert Arends Oorlog, zoon van Arend Geerts Oorlog en Grietje Tjaards. Het huwelijk blijft kinderloos. Geert overlijdt in 1844. Johanna Josepha die niet hertrouwt, overlijdt in februari 1876.

Overlijdensakte Johanna Josepha Dagelet 

Moeder Aaltje overlijdt in 1849, Harmannus vier jaar later op 29 juli 1853.

09 januari 2021

Anna Maria Dagelet verhuist naar Amsterdam

Anna Maria, Anna Margaretha in de doopakte, is het jongste kind van Frans Dagelet en zijn eerste vrouw Anna Guerding. Ze wordt op 17 januari 1772 in Groningen gedoopt. Ze heeft haar moeder nooit gekend want Anna overlijdt als Anna Maria een half jaar is.

Doop Anna Maria

Hoe en wanneer ze haar man Coenraad van Diepenhuijsen, een schilder, heeft ontmoet weet ik niet. Ook wanneer ze trouwden is mij onbekend. In 1798 wordt in elk geval in Amsterdam hun eerste kind geboren, een zoon Wouter. Later volgen nog zoons Casper, Johannes en Franciscus. Coenraad, een zoon van Wouter van Diepenhuizen en Johanna de Reus, was weduwnaar van Johanna Bernardt met wie hij in 1793 trouwde.

Wanneer Anna Maria en Coenraad zijn overleden ben ik nog niet achter. 

05 januari 2021

Hendrik Dagelet overlijdt veel te jong

 Henricus Franciscus ofwel Hendrik is het oudste kind van Frans uit zijn eerste huwelijk met Anna Guerding. Hendrik wordt gedoopt op 3 juni 1767 in Groningen.

Op 8 februari 1791 trouwt hij in Groningen met Tetjen van der Meulen.

Huwelijk Hendrik en Tetjen

Ik heb twee kinderen gevonden die geboren zijn uit het huwelijk: zoon Adam en 1791 en dochter Cornelia Gerarda in 1802.

Mogelijk is Hendrik de vader van Hindrikus Dagelet, gedoopt op 30 augustus 1787 als onechte zoon van Maria de Wilde. vader getuigde eigenhandig haar te trouwen zodra de kapitein hem een hand gaf. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd, want ik vind geen huwelijksinschrijving.


Het overlijden van Hendrik kon ik zo niet vinden. Via de huwelijkse bijlagen van dochter Cornelia Gerarda was het wel raak. Hij is begraven op 22 december 1804 in Zierikzee en daar wordt zijn naam gespeld als Henderijk. Volgens het uittreksel zat Hendrik in het 14e bataillon, 5e compagnie als ik het goed lees. 


Tetje hertrouwt na het overlijden van Hendrik. Zij overlijdt in januari 1848.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...