17 september 2020

De man van Rinske Schnijder raakt vermist

Het oudste kind van Hendrik Schnijder en Trijntje de Vries is Rinske. Rinske komt ter wereld in Leeuwarden op 26 maart 1849. Op 13 september 1874 trouwt ze in Leeuwarden met Christiaan Verhoeks. Christiaan is geboren op 27 juli 1850 in Noordwolde, gemeente Bedum, en een zoon van Johannes Verhoeks en Wilhelmina van der Korst.

Bij het huwelijk wordt zoon Hendrik, geboren in 1873, gewettigd. Naast Hendrik wordt het gezin uitgebreid met Catharina, Wilhelmina (jong overleden), Jan en Maria Wilhelmina (jong overleden). In 1880, na de geboorte van het jongste kind Maria Wilhelmina verhuist het gezin naar Amsterdam.

Wat nu volgt heb ik gevonden in de Nederlandsche staatscourant van 6 augustus 1890: In december 1881 woont het gezin aan de Looierstraat in Amsterdam. Op de 5e van die maand vertrekt Christiaan om als stoker te gaan dienen op de stoomboot Stella dat als bestemming New York had. De Stella is ook vertrokken met Christiaan, maar dat was het laatste wat Rinske hoorde van haar man.

Volgens het Algemeen Dagblad van 1 januari 1882 kwam de Stella op 31 december aan in New York. Onderweg hadden ze slecht weer waarbij een man overboord was geslagen. Zou die man Christiaan zijn? Maar waarom had niemand dan Rinske ingelicht?

In 1889, bijna acht jaar zonder bericht van haar man, wilde Rinske hertrouwen. Maar dat kon niet omdat er niets over Christiaan bekend was. Oproepen om zich te melden haalden niets uit. Rinske kreeg dan ook toestemming om opnieuw in het huwelijk te treden.

Haar bruidegom was de 31-jarige Henri Charles Ferdinand Martineau, zoon van Jean Pierre Martineau en Pietje Beekman. In de huwelijksakte staat dat Rinske vermoedelijk weduwe is van Christiaan Verhoeks.

Rinske overlijdt in 1906. Na haar overlijden hertrouwt Henri met Gerdina Schmidt. Hij overlijdt in 1950 op 90-jarige leeftijd.

15 september 2020

Jan Klazinga verhuist met zijn gezin naar Drenthe

Jan Klazinga is het enige kind van Maria Magdalena Schnijder en Wytze Jans Klazinga dat volwassen wordt.

Jan wordt geboren op 5 juni 1832. Op 11 juli 1868 treedt hij in Zuidhorn in het huwelijk met Eggina Pelker, dochter van Eggo Friederiks Pelker en Grietje Berends Mansens.

In 1870 wordt dochter Wietske geboren. Zij overlijdt echter datzelfde jaar twee maanden jong. In 1872 wordt dochter Grietje geboren, drie jaar later gevolgd door zoon Wietze. Na de geboorte van Wietze verhuist het gezin naar Paterswolde. Daar overlijdt Grietje in 1876. Begin juli 1880 wordt het gezin uitgebreid met een tweeling, Grietje en Gerrit.

Jan overlijdt op 14 januari 1887 op 54-jarige leeftijd. Het jaar erop overlijdt dochter Grietje. Wietze overlijdt op 20 november 1893. Hij wordt 18 en is dan dienstknecht.

Eggina hertrouwt niet na de dood van Jan. Zij overlijdt eind 1902 in Hoornschedijk, gemeente Haren. Van het gezin is dan alleen nog zoon Gerrit in leven. Gerrit blijft zijn hele leven vrijgezel en overlijdt in 1943.

13 september 2020

Carolina Schnijder en haar gezin werden naar Veenhuizen gestuurd

Het jongste kind van Johan Hendrik en Rinske is Carolina. Ze wordt gedoopt op 6 januari 1810 in Leeuwarden.

Op 7 februari 1833 trouwt ze in Leeuwarden met Jan Jochums Ergers. Jan, een kleermaker van beroep, is geboren op 23 mei 1809 in Leeuwarden als zoon van Jochum Pieters Ergers en Harmke Jans. Carolina en Jan krijgen negen kinderen: Rinske, Harmke, Johan Hendrik (jong overleden), Jantje (jong overleden), Jochemina (jong overleden), Jochem (jong overleden), Carolina (jong overleden), Carolina (jong overleden) en Johanna Henderika. Triest om te lezen dat maar drie van de negen kinderen volwassen worden.

Het gezin heeft sowieso een zwaar leven. In 1847 worden ze opgepakt voor bedelen. Ze worden naar Veenhuizen gestuurd, waar landlopers en bedelaars opgesloten zitten en aan het werk gezet worden. Helaas voor hen was het niet de laatste maal dat ze werden opgepakt wegens bedelen, in 1854 gebeurde het tot tweemaal toe.

Op 12 oktober 1866 overlijdt Carolina in Veenhuizen, Jan overlijdt in 1875.

Hieronder een indrukwekkende documentaire waar Carolina, Jan en hun kinderen naar toe werden gestuurd.


11 september 2020

Hendrik Schnijder krijgt een boete vanwege belediging

De enige zoon van Johan Hendrik Schnijder en Rinske Hendriks is Hendrik. Hij wordt geboren op 11 februari 1807 in Leeuwarden en een maand later daar gedoopt.

Op 1 oktober 1848 trouwt Hendrik in Leeuwarden me Catharina Frederika 'Trijntje' de Vries. Trijntje is geboren op 25 april 1824 en een dochter van Hiltje Joukes de Vries en een onbekende vader.

Hendrik, een arbeider, en Trijntje blijven in Leeuwarden wonen waar hun vijf kinderen worden geboren: Rinske, de tweeling Johan Hendrik en Wytze Jan (jong overleden), Rudolph en Jan.

In 1856 wordt Hendrik veroordeeld tot een boete van acht gulden vanwege "belediging met woorden". In de rolboeken van de Arrondissementsrechtbank in Leeuwarden vind ik verder geen gegevens.

Hendrik overlijdt op 13 juni 1868 op 61-jarige leeftijd. Trijntje hertrouwt op 23 september 1882 met Theunis Wielinga, weduwnaar van Grietje Willems Bottema. Theunes is op 13 juni 1844 in Nijkerk geboren en dus 20 jaar jonger dan Trijntje. Trijntje, Theunes en de kinderen van Theunes uit zijn eerste huwelijk verhuizen naar Amsterdam, waarschijnlijk ook omdat de dochter van Trijntje en haar gezin daar naar toe verhuizen.

Op 4 november 1896 overlijdt Trijntje in het Wilhelmina Gasthuis op 72-jarige leeftijd. Ik weet niet waar ze aan is overleden, maar voordat ze overleed was ze 22 dagen een patiënt in het ziekenhuis.
Overlijdensakte Trijntje
Theunis hertrouwt een jaar na het overlijden van Trijntje met Alida Aal. Hij overlijdt in 1906.

09 september 2020

Maria Magdalena Schnijder trouwde met Wytze Klazinga

Maria Magdalena S(ch)nijder wordt gedoopt op 1 mei 1799 als het tweede kind van Johan Hendrik Schnijder en Rinske Hendriks. Ze heeft vier zussen en een broer waarvan alleen Hendrik en Carolina volwassen worden.

In 1829 wordt dochter Jitske geboren. Maria Magdalena is dan niet getrouwd. Als vader staat Wytze Jans Klazinga op de geboorteakte. Jitske overlijdt het jaar erop, een jaar jong. In 1832 krijgen Maria Magdalena en Wytze Jans een zoon, Jan. Jan is de enige van de kinderen die volwassen wordt.

Op 12 oktober 1834 trouwen Maria Magdalena en Wytze Jans. Wytze is een zoon van Jan Jans Klazinga en Jetske Folkertsma. Bij het huwelijk is Maria Magdalena wederom zwanger want op de eerste dag van februari 1835 wordt er een dochter geboren, Rinske. Rinske overlijdt in juni dat jaar. In 1836 wordt zoon Gerrit geboren en vijf jaar later een dochter die ze wederom Rinske noemen.

1844 is een verdrietig jaar voor het gezin. Op 12 februari overlijdt dochter Rinske, negen dagen later Gerrit. Wytze Jans overlijdt op Valentijnsdag 1869, Maria Magdalena is 78 als ze begin november 1877 overlijdt.

07 september 2020

De afstammelingen van Johan Hendrik Schnijder en Rinske Hendriks.

De afgelopen maanden postte ik over de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Rikkert Drewes en Anje Jans, mijn directe voorouders via mijn overgrootmoeder Jantje van der Bleek. Vanaf vandaag ga ik dit hetzelfde doen met de familie Snijder/Schnijder, mijn moeders meisjesnaam. De man van Jantje was mijn overgrootvader Johan Hendrik Snijder.

Johan Hendrik, zoals ik hem zal noemen, is afkomstig uit Duitsland waar hij omstreeks 1753 is geboren als zoon van Hermann August Schneider en Maria Magdalena Gaerte. Johan Hendrik heeft zeven broers. Wanneer hij naar Nederland vertrekt, ben ik nog niet achter. Volgens zijn overlijdensakte is hij een gepensioneerd ruiter, dus hij zat in het leger.

Op 12 november 1797 trouwt Johan Hendrik in Leeuwarden met Rinske Hendriks. Rinske is geboren in 1774 en een dochter van Hendrik Johannes en Sipkje Jannes. Johan Hendrik en Sipkje krijgen zes kinderen: Sipkje (jong overleden), Maria Magdalena, Maria Elizabeth  (jong overleden), Carolina  (jong overleden), Hendrik en Carolina.

De rest van hun leven blijven Johan Hendrik en Rinske in Leeuwarden wonen. Johan Hendrik overlijdt in 1816, Rinske elf jaar later.
Overlijdensakte Johan Hendrik

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...