18 april 2018

Gefeliciteerd mama

18 april 2018 0
Vandaag zou mijn moeder 65 jaar zijn geworden. Helaas is ze net als mijn vader niet meer onder ons. Toch een happy birthday mam waar je ook bent. We missen je.

Elisabeth Hoeksema viel in het water

Nieuwsblad van het Noorden 10-05-1893
Loppersum, 8 Mei. Hoe gevaarlijk het is, kleine kinderen zonder opzicht te laten loopen, bleek dezer dagen weder te Loppersum; terwijl het ruim vierjarig meisje van den prov. wegwerker K. Hoeksema alhier, jl, Zondagnamiddag alleen naar haar tante zoude gaan, is zij onderweg aan 't spelen geraakt, op de trekschuit liggende in de Wijmers, en door een ongeluk waarschijnlijk in 't water gevallen. 

De ouders ongerust geworden zijnde dat het kind des avonds niet weer thuis kwam, hebben alle middelen in 't werk gesteld 't weer op te zoeken, doch tevergeefs, totdan den volgenden avond 8 uur de schipper J. Pilon met een schippershaak het lijkje opvischte, op pl.m. 100 Meter afstand van de schuit.

Elizabeth Hoeksema was het dochtertje van Klaas Sierts Hoeksema en Elizabeth Dwarshuis.

16 april 2018

Statistieken familie Toonder

16 april 2018 0
Vandaag tijd voor de statistieken van het nageslacht van het echtpaar Heertje Garmts en Tijmke Eisses. Het nageslacht voert de achternaam Toonder. Stripauteur Marten Toonder en diens broer, schrijver Jan Gerhard Toonder, komen ook in deze stamboom voor.

- In totaal heb ik 393 personen, waarvan 209 mannen en 179 vrouwen.

- Mijn overgrootouders Jantje van der Bleek en Johan Hendrik Snijder zijn het langst getrouwd geweest, 75 jaar vier maanden en 27 dagen.

- Harm Bruins en Kristina Holema waren het kortst getrouwd, een jaar, drie maanden en 12 dagen.

- Eisse (Isaac) Toonder was viermaal getrouwd, met Aaffien Hindriks Boekeloo, Catharina Kramer, Grietje Vegter en Blanche (Blazina) Wiskerke.

- Anje Roeters was met 17 jaar, een maand en drie dagen de jongste persoon die trouwde. In 1933 trouwde ze met Edzer Tuik.

- Mijn betovergrootvader Pieter van der Bleek was met 66 jaar en 10 dagen het oudst toen hij met Anna Maria Verhees trouwde.

- Met veertien kinderen uit twee huwelijken kreeg Pieter van der Bleek de meeste kinderen. Het echtpaar Anna Toonder en Jan Teerling kreeg samen  elf kinderen.

- Stientje Toonder en Klaas van der Bleek  kregen tweemaal een tweeling, Pieter Dijkema en Elisabeth Noorman en Anna Toonder en Jan Teerling  beiden een keer.

- Toonder en Van der Bleek zijn de namen die het meest voorkomen. Toonder komt 69 maal voor, Van der Bleek 45.

- De voornamen die het meest voorkomen zijn Eisse bij de mannen en Antje bij de vrouwen.

14 april 2018

Petrus Stuyfbergen was consul in Canton

14 april 2018 0
De Gooi- en Eemlander 22/09/1915
- Ver gebracht! Bij Kon. Besluit is de heer P. Stuyfbergen, geboren te Alkmaar, benoemd tot consul der Nederlanden te Canton in China, buiten bezwaar van 's lands schatkist.

De nieuwbenoemde consul is uit eenvoudige ouders geboren; zijn vader is doodgraver aan het R.-K. kerkhof en in korten tijd - zonder academische studie - heeft hij zichzelf zoo vooruit weten te brengen, dat hij thans door de Nederlandsche Regeering tot een in dezen tijd zoo hoogen post van vertrouwen geroepen is.

Petrus Stuijfbergen wordt op 19 september 1884 geboren in Alkmaar. Zijn zus Anna Maria is mijn overgrootmoeder. Toen hij consul werd, was hij ongehuwd. In mei 1921 wordt aan Petrus, op zijn eigen verzoek, eervol ontslag verleend. Eind die maand trouwt hij met de ook uit Alkmaar afkomstige Antonia Johanna Faesen.


In 1931, Petrus is dan agent van de Holland-China Handels Comp. te Shanghai, wordt hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Bataviaasch nieuwsblad 05/03/1931
Eind jaren dertig keren Petrus en Antonia terug naar Nederland, waar hij in 1946 overlijdt in Driebergen-Rijsenburg.

12 april 2018

Albert Zuiderhof en Jitske Piers emigeren naar Amerika - De kinderen

12 april 2018 0
De komende blogs gaan over het gezin van Albert Zuiderhof en Jitske Piers. Ze kregen zestien kinderen, maar een groot aantal stierf op jonge leeftijd. Uiteindelijk emigreren ze naar de Verenigde Staten. Hier vind je deel 1 en hier deel 2.

In dit laatste deel aandacht voor de kinderen van Albert en Jitske.

Gjalt is de oudste van de kinderen van Albert en Jitske. In Amerika wordt hij George genoemd. Op 19 februari 1914 trouwt hij in Sanborn, O'Brien Co., Iowa met Katie Mars. Hun eerste vier kinderen worden daar ook geboren, maar daarna verhuist het gezin naar Zuid-Dakota waar nog twee kinderen ter wereld komen. George overlijdt op 50-jarige leeftijd in 1933.
Krantenbericht over huwelijk George en Katie
Lieuwe, in de VS Louis, is het tweede kind, geboren op 10 januari 1884. In tegenstelling tot zijn moeder en broer blijft hij in  Illinois wonen. In de census van 1920 kom ik hem tegen samen met zijn vrouw Johanna Hoogerheide. Louis is dan leraar op een privéschool. Tien jaar later is kom ik ze wederom tegen. Ze hebben inmiddels twee zoons, en Louis is nog steeds leraar. Op 1 december 1969 overlijdt Louis, 85 jaar.
Obituary Louis Zuiderhof
Tjerk Lubbertus, ofwel Jerry, geboren in 1887, is boer in de Verenigde Staten. Hij woont lang samen met moeder Jessie, broer Albert en zus Jessie. Hij overlijdt ongehuwd in 1982.

Albert(us) wordt geboren op 17 maart 1891. Hij blijft zijn hele leven vrijgezel en overlijdt in april 1963. Ook hij ligt begraven op Colton Cemetery in Colton, Minnehaha County, Zuid-Dakota.

Albertje is geboren op 1 februari 1893. Over haar weet ik verder niets.

Jitske, in de VS Jessie, komt op 14 december 1894 ter wereld. Ook zij trouwt niet. Ze overlijdt in Minnesota in 1983, maar ligt net als een groot deel van haar familie begraven op Colton Cemetery in Colton, Minnehaha County, Zuid-Dakota.


Geertje, geboren op 28 juli 1898. Over haar weet ik verder niets.

Van de zestien kinderen van Albert en Jitske krijgen er dus maar twee nageslacht.
------------------------------
Via vader Albert ben ik verwant aan dit gezin. Onze gemeenschappelijke voorouders zijn het echtpaar Lubbe Alberts Hoeksema en Anna Catharina Jans.

10 april 2018

Albert Zuiderhof en Jitske Piers emigeren naar Amerika - Het overlijden van Albert

10 april 2018 0
De komende blogs gaan over het gezin van Albert Zuiderhof en Jitske Piers. Ze kregen zestien kinderen, maar een groot aantal stierf op jonge leeftijd. Uiteindelijk emigreren ze naar de Verenigde Staten. Hier vind je deel 1.

Ik sloot de vorige blog af met de emigratie van Albert, Jitske en hun kinderen naar de Amerikaanse staat Illinois. Wanneer ze precies zijn geëmigreerd weet ik niet. Het moet alleen voor september 1900 zijn geweest, want toen overleed vader Albert.

Het was overigens lang zoeken naar een overlijdensdatum van Albert. Dankzij een Nederlandse overlijdensbericht uit het Nieuwsblad van het Noorden wist ik dat hij voor 1918 overleden was. Ik heb veel Amerikaanse kranten doorgebladerd, maar niets gevonden en ook op andere websites zoals Familysearch kon ik niets vinden. Op Find A Grave vond ik de graven van Jitske en de meeste van de kinderen, maar geen Albert.

Op Ancestry zou er echter een afschrift van zijn testament staan. Echter  heb ik geen abonnement op deze site. Gelukkig was er een mede-genealoog die mij mij heeft geholpen met een kopie. Daaruit bleek dat het inderdaad om mijn Albert te gaan. Triest dat Albert niet zo lang heeft kunnen genieten van het leven in het nieuwe land.

Jitske, in de Verenigde Staten Jessie genoemd, kom ik weer tegen in de State Census van 1915 van de staat Iowa. Ze woont dan inmiddels in Sanborn en is 60.
 Iowa State Census, 1915
In de census van 1920 is ze inmiddels naar Grand Meadow, Minnehaha, Zuid-Dakota verhuist. Er wonen nog vier kinderen bij haar. In de census van 1940 woont ze nog steeds in Grand Meadow samen met haar zoons Jerry en Albert en dochter Jessie. Ze overlijdt op 25 maart 1945 en ligt begraven op Colton Cemetery,Colton, Minnehaha County in Zuid-Dakota.

In het laatste deel aandacht voor de kinderen van Albert en Jitske.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Pocket | ►